På coronatest med låg tröskel – testkapaciteten utökas på Kimitoön

coronatest_artikel_IMG_0317

Hälsocentralen i Kimito. Coronatesterna görs här.

Enligt rådande riktlinjer från Institutet för hälsa och välfärd ska alla med symtom i luftvägarna testas för coronaviruset. Symtombilden hos en coronavirussmittad person varierar, men är ofta feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående och diarré. Test utförs i nuläget med andra ord med låg tröskel av både barn och vuxna. Har man symtom som tyder på att man kan vara smittad, om så än bara lite snuva, så ska man inte gå på jobb, till skolan eller dagvårdsplatsen, utan gå raka vägen på coronatest och undvika kontakt med andra. Visar testet negativt, så kan man när symtomen blivit mildare men inte upphört helt återgå till arbete, skola och dagvård.

PÅ KIMITOÖN utförs coronatester vid hälsocentralen i form av både drive in tester och inne på mottagningen. Ledande läkare Sami Salminen berättar att testningskapaciteten i nuläget är ca. 20 test om dagen, men att man kommer att utöka kapaciteten i takt med att behovet antagligen kommer att öka. Båda Salminen och t.f. vårchef vid Kimitoöns kommun Carmela Färm-Kaaja tror att hösten och återgången till arbete, skola och dagvård kommer att öka behovet av tester. Redan nu märker man att många fler, både fritidsboende och fast bosatta på Kimitoön, kontaktar hälsocentralen för förfrågningar om coronatestning mera aktivt. 

– Det är svårt att veta skillnad på olika virusinfektioner, då symtomen liknar varandra. Det enda sättet att ta reda på är genom testning, säger Färm-Kaaja.

Salminen säger att man arbetar för att kunna utföra test snabbt då behovet uppstår. Detta eftersom det är viktigt för den insjuknade att snabbt få veta om det är frågan om coronavirus eller inte, så att man vet hur man ska handla därefter. 

– I nuläget får man komma på test samma dag eller senast följande dag efter att man kontaktat hälsocentralen. Svaret brukar komma inom 24 timmar, men har den senaste tiden kunnat dröja lite längre p.g.a. kapaciteten vid TYKS laboratorium, säger han och berättar att kapaciteten vid TYKS labb nu ska utökas för att försnabba testsvaren.  

VID DRIVE IN-MOTTAGNINGEN behöver patienten inte alls komma in i själva hälsocentralen, utan väntar i bilen på att en sjukskötare kommer ut för att utföra testet. I samband med testet får patienten direktiv kring karantänsregler och annan relevant information, berättar Färm-Kaaja och säger att man just nu håller på att utöka personalstyrkan så att man framöver kan utöka testkapaciteten enligt det rådande behovet. 

 

 

Text: Rebecca Börman

Share this in: