Hunden som arbetsvän kan bidra till positiva framsteg i terapisituationer

Ninni Lindroos tillsammans med hunden Hilla
Ninni Lindroos tillsammans med hunden Hilla.

Hunden har länge beskrivits som människans bästa vän, för många är de inte enbart en familjemedlem utan även en arbetsvän.

Ninni Lindroos arbetar som enskild näringsidkare och har ett eget företag vid namn Risoria, som erbjuder talterapitjänster samt hundassisterade tjänster.

Hon är uppväxt i Sagu, men har gått i skola i Kimito sedan slutet av lågstadiet, år 2014 flyttade hon till ön. Efter gymnasiet valde hon att läsa logopedi vid Humanistiska fakulteten på Åbo Akademi, och blev därefter filosofie magister och fick legitimation år 2014.

Idag arbetar hon som talterapeut ute på fältet med krävande medicinsk rehabilitering runt hela Kimitoön och även en dag i veckan utanför ön. Klienterna är för tillfället barn, allt från små barn till barn i lågstadieålder.
Hon berättar att hennes studieval kändes väldigt klart då det var dags att söka till skolor efter gymnasiet, eftersom hon diskuterat med en bekant som studerade logopedi. Det fanns ett intresse för att arbeta med människor och att läsa psykologi och biologi, alla dessa kombinerades i logopedin.

Senare kom även hunden in i bilden i arbetet, hundar som arbetar som rehabiliteringshund bör dock skolas och genomgå lämplighetstest samt arbetsprov för att godkännas som rehabiliteringshund. Lindroos har själv utfört ”Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö” år 2022.

Hon berättar att det går ut på att en objektiv part bedömer att hunden har de egenskaper som gör att den kan tänkas passa för att arbeta med olika människor i olika situationer. De bör t.ex. testas hur hunden reagerar på okända människor, olika ytor, plötsliga ljud osv. Efter att hunden har konstaterats vara lämplig för arbetet ska hunden uppvisa ett arbetsprov där den visar hur den lämpar sig för olika specifika arbetsuppgifter som den är tänkt för.

Alla hundar är olika och kan reagera på olika sätt, hon påpekar att fastän en hund är en underbar hemmahund så kan det vara att hunden inte alls trivs i den miljön som människan arbetar i och skapar därmed stress för hunden. Stressen i sin tur kan göra att hunden till slut reagerar på ett oönskvärt sätt.

Det är därför även viktigt att ägaren är skolad i att arbeta med hunden som arbetskompanjon och kan läsa av sin hund och tyda dess signaler, t.ex. i vilka situationer hunden känner sig bekväm eller inte samt hur man som ägare kan se till att hunden inte utsätts för sånt den inte gillar.

Ägaren bör även känna till hundens arbetsetik , dvs. Vad som är en passlig arbetsmängd för hunden samt hur man som ägare kan stöda hundens avkoppling efter arbetet. Hunden är inte med i arbetet enbart för att det är roligt, utan det bör alltid finnas ett syfte med varför hundassisterat arbete är motiverat och ägaren bör även kunna avgöra vare sig det hundassisterade arbetet är motiverat/möjligt eller inte i olika situationer.
Målsättningen med assisterad hundterapi baserar sig alltid på de målsättningar klienten har och ifall hundassisterat tillvägagångssätt kan stöda arbetet är det motiverat. Hundarna är med för olika ändamål, bl.a. att skapa lugn, stödja och skapa samvaro. Syftet kan vara att t.ex. öka på motivering för olika uppgifter genom att arbeta tillsammans med hunden, förlänga koncentrationen i olika uppgifter, skapa lugn genom att t.ex. får sitta bredvid hunden och kanske stryka hunden vilket kan bidra till att det blir lättare för klienten att utföra vissa övningar.

– Att arbeta tillsammans med ett djur är ofta väldigt kravlöst och ibland lättare än att arbeta med människor. Via övningar med hunden kan vi öva på sociala färdigheter, diskutera kring emotioner och stöda lärandet, berättar Lindroos.

Hon berättar att hundens närvaro kan påverka väldigt stort själva terapisituationen, många motiveras väldigt bra att delta i olika övningar då även hunden deltar medan andra har lättare att koncentrera sig längre stunder, hundarna kan skapa arbetsro som hjälper i situationen. För många gäller det att lättare kunna rikta uppmärksamhet till en övning som hon planerat för dem, som är mer motiverande att utföra då den görs tillsammans med hunden.

Lindroos har lagt märke till att hundarna ofta har en lugnande effekt som i sin tur skapar en helt annan förutsättning till att kunna utföra olika övningar.

TEXT: Heidi Lindberg

Ella & Hilla.
Ninni Lindroos (bild tagen av fotograf Marie Eriksson).
Hilla gillar att utföra olika uppgifter
Hilla gillar att utföra olika uppgifter.
Ella arbetar med goda framsteg
Ella arbetar med goda framsteg.
Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram