Prenumeration

Prenumeration priser 4.5.2023-

I Finland:

Fortlöpande Papper 75 € / 12 månader
Tidsbunden Papper 85 € / 12 mån
Tidsbunden Papper 54 € / 6 mån
Tidsbunden Papper 39 € / 3 mån

Digi fortlöpande 65 € / 12 månader
Digi tidsbunden 75 € / 12 mån
Digi tidsbunden 44 € /  6 mån
Digi tidsbunden 29 € /  3 mån

Fortlöpande Papper + Digi 85 € / 12 månader
Tidsbunden Papper + Digi 95 € / 12 mån

Övriga länder:

Fortlöpande Papper 85 € / 12 månader
Tidsbunden Papper 95 € /  12 mån
Tidsbunden Papper 64 € /  6 mån
Tidsbunden Papper 49 € / 3mån

Digi fortlöpande 65 € / 12 månader
Digi tidsbunden 75 € / 12 mån
Digi tidsbunden 44 € /  6 mån
Digi tidsbunden 29 € /  3 mån

Fortlöpande Papper + Digi 95 € / 12 månader
Tidsbunden Papper + Digi 105 € / 12 mån

Behandlingen av personuppgifterna

Syftet med EU:s dataskyddsförordning GDPR som träder kraft 25.5.2018 är att en registrerad person erhåller mer information än tidigare om behandlingen av uppgifter som gäller hen själv.
Din integritet är viktig för oss, därför behandlar vi enbart de nödvändigaste personuuppgifterna för att a) kunna leverera tidningen till er som kund, b) kunna fakturera prenumerationen samt c) meddela er om eventuella olägenheter/distributionsstörningar d) informera om prenumerationens upphörande och om eventuella erbjudanden vad beträffar prenumerationer av Annonsbladet. Våra samarbetsparter på distributionen är Jaicom Oy, Salon Lehtitehdas, Lounais-Suomen Tietojakelu Oy, Posti Oyj då Ropo Capital sköter faktureringsuppgifter för oss. Vi som alla nämnda parter följer dataskyddsförorningens krav. För eventuella vidare uppgifter kontakta vårt kontor.Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram