Prenumeration

I Finland:
Fortlöpande 65 euro / 12 månader.
12 mån tidsbunden 75 euro
6 månader 44 euro
Digi fortlöpande 12 mån 55 €
Digi tidsbunden 6 mån 39 €, 3 mån 24 €
Fortlöpande Papper + Digi 75 €
Papper + Digi tidsbunden 1 år 85 €
Övriga länder:
Fortlöpande papper 75 €
Fortlöpande Paperi + Digi 85 €
Papper + Digi tidsbunden 1 år 95 €
6 månader papper 54 euro
 
 
Behandlingen av personuppgifterna
Syftet med EU:s dataskyddsförordning GDPR som träder kraft 25.5.2018 är att en registrerad person erhåller mer information än tidigare om behandlingen av uppgifter som gäller hen själv.
Din integritet är viktig för oss, därför behandlar vi enbart de nödvändigaste personuuppgifterna för att a) kunna leverera tidningen till er som kund, b) kunna fakturera prenumerationen samt c) meddela er om eventuella olägenheter/distributionsstörningar d) informera om prenumerationens upphörande och om eventuella erbjudanden vad beträffar prenumerationer av Annonsbladet. Våra samarbetsparter på distributionen är Jaicom Oy, Salon Lehtitehdas, Lounais-Suomen Tietojakelu Oy, Posti Oyj då Ropo Capital sköter faktureringsuppgifter för oss. Vi som alla nämnda parter följer dataskyddsförorningens krav. För eventuella vidare uppgifter kontakta vårt kontor.

Ny prenumeration


Uppsägning

AdressändringShare this in: