Prenumeration

I Finland:
Fortlöpande 59 euro / 12 månader.
12 mån tidsbunden 69, 6 månader 38 euro.
Digi fortlöpande 12 mån 49 €
Digi tidsbunden 6 mån 33 €, 3 mån 18 €
Fortlöpande Papper + Digi 69 €
Övriga länder:
Fortlöpande papper 70 €
Fortlöpande Paperi + Digi 80 €
6 månader papper 52 euro
Behandlingen av personuppgifterna
Syftet med EU:s dataskyddsförordning GDPR som träder kraft 25.5.2018 är att en registrerad person erhåller mer information än tidigare om behandlingen av uppgifter som gäller hen själv.
Din integritet är viktig för oss, därför behandlar vi enbart de nödvändigaste personuuppgifterna för att a) kunna leverera tidningen till er som kund, b) kunna fakturera prenumerationen samt c) meddela er om eventuella olägenheter/distributionsstörningar d) informera om prenumerationens upphörande och om eventuella erbjudanden vad beträffar prenumerationer av Annonsbladet. Våra samarbetsparter på distributionen är Jaicom Oy, Salon Lehtitehdas, Lounais-Suomen Tietojakelu Oy, Posti Oyj då Ropo Capital sköter faktureringsuppgifter för oss. Vi som alla nämnda parter följer dataskyddsförorningens krav. För eventuella vidare uppgifter kontakta vårt kontor.

Ny prenumeration


Uppsägning

AdressändringShare this in: