Prenumeration

I Finland:

Fortlöpande Papper 69 € / 12 månader
Tidsbunden Papper 12 mån 79 €
Tidsbunden Papper 6 mån 48 €
Tidsbunden Papper 3 mån 33 €

Digi fortlöpande 59 € / 12 månader
Digi tidsbunden 6 mån 42 €
Digi tidsbunden 3 mån 26 €

Fortlöpande Papper + Digi 79 € / 12 månader
Tidsbunden Papper + Digi 89 €

 

Övriga länder:

Fortlöpande Papper 79 € / 12 månader
Tidsbunden Papper 6 mån 58 €

Fortlöpande Papper + Digi 89 € / 12 månader
Tidsbunden Papper + Digi 12 mån 99 €

 

Behandlingen av personuppgifterna

Syftet med EU:s dataskyddsförordning GDPR som träder kraft 25.5.2018 är att en registrerad person erhåller mer information än tidigare om behandlingen av uppgifter som gäller hen själv.
Din integritet är viktig för oss, därför behandlar vi enbart de nödvändigaste personuuppgifterna för att a) kunna leverera tidningen till er som kund, b) kunna fakturera prenumerationen samt c) meddela er om eventuella olägenheter/distributionsstörningar d) informera om prenumerationens upphörande och om eventuella erbjudanden vad beträffar prenumerationer av Annonsbladet. Våra samarbetsparter på distributionen är Jaicom Oy, Salon Lehtitehdas, Lounais-Suomen Tietojakelu Oy, Posti Oyj då Ropo Capital sköter faktureringsuppgifter för oss. Vi som alla nämnda parter följer dataskyddsförorningens krav. För eventuella vidare uppgifter kontakta vårt kontor.

Ny prenumeration


Uppsägning

Adressändring