Prenumeration

I Finland:
Fortlöpande Papper 69 € / 12 månader

Tidsbunden Papper 12  kk 79 €
Tidsbunden Papper 6 kk 48 €
Tidsbunden Papper 3 kk 33 €

Digi fortlöpande 12 kk 59 €
Digi tidsbunden 6 kk 42 €
Digi tidsbunden 3 kk 26 €

Fortlöpande Papper + Digi 79 € / 12 månader
Tidsbunden Papper + Digi 89 €

Övriga länder:
Fortlöpande Papper 79 € / 12 månader
Tidsbunden Papper 6 kk 58 €

Fortlöpande Papper + Digi 89 € / 12 månader
Tidsbunden Papper + Digi 99 €

Nya priser i kraft from. 28.12.2021.
Behandlingen av personuppgifterna
Syftet med EU:s dataskyddsförordning GDPR som träder kraft 25.5.2018 är att en registrerad person erhåller mer information än tidigare om behandlingen av uppgifter som gäller hen själv.
Din integritet är viktig för oss, därför behandlar vi enbart de nödvändigaste personuuppgifterna för att a) kunna leverera tidningen till er som kund, b) kunna fakturera prenumerationen samt c) meddela er om eventuella olägenheter/distributionsstörningar d) informera om prenumerationens upphörande och om eventuella erbjudanden vad beträffar prenumerationer av Annonsbladet. Våra samarbetsparter på distributionen är Jaicom Oy, Salon Lehtitehdas, Lounais-Suomen Tietojakelu Oy, Posti Oyj då Ropo Capital sköter faktureringsuppgifter för oss. Vi som alla nämnda parter följer dataskyddsförorningens krav. För eventuella vidare uppgifter kontakta vårt kontor.

Ny prenumeration


Uppsägning

AdressändringShare this in: