Mediakort

Utgivare:

Förlags Ab Lindan Kustannus Oy

Adress:

Redaktörsstigen 2
25700 Kimito

Telefon:

02 42 1725

Prenumerationer & adressändringar:

info@annonsbladet.fi

Annonsmaterial:

annons@annonsbladet.fi

Redaktionellt material:

red@annonsbladet.fi

www:

annonsbladet.fi

Fb:

www.facebook.com/annonsbladet

Chefredaktör:

Michael Nurmi

Upplaga:

Upplaga:

4354

Distribution:

Kimito:

1191

Dragsfjärd:

1261

Västanfjärd:

324

Huvudstadsregionen:

478

Västra Nyland:

265

Åbo, Pargas, Salo mfl.

497

Åland:

74

Övriga Finland:

113

Sverige:

126

Övriga länder:

25

Utgivningsdag:

Utgivningsdag:

År 2023: Torsdag, förutom ons 4.1, 5.4, 17.5, 21.6 och 8.12. (vecka 52 utkommer inte tidningen)

Inlämningstid för annonser: 

Stora som skall bearbetas senast måndag kl. 16, mindre annonser tisdag kl.  12.

Annonspriser (€/spaltmillimeter):

Priser 1.1.2023-

Första sida svartvit:

1,20 € + moms

(1,364 € inkl. moms)

Övriga sidor svartvit:

1,10 € + moms

(1,24 € inkl. moms)

Färgtillägg:

0,26 € + moms

(0,27 € inkl. moms)

Första sida i färg:

1,46 € + moms

(1,6368 € inkl. moms)

Övriga sidor i färg:

1,36 € + moms

(1,5128 € inkl. moms)

Moms 2023:

= 24%

Tillägg för bestämd plats:

10 %

Minsta annonsavgift:

25 € inkl. moms 24%

NÄTTIDNINGEN – annonsbladet.fi
Passa på att annonsera effektivt även på webben.

se mera info på: https://annonsbladet.fi/banner/

Web-annonspriser
Första sidan Artikel sida
mån vk mån vk
Panorama 890 x 140 350 150 245 105
Panorama XL 890 x 250 500 200 350 140
L 210 x 500 225 75 157,5 52,5
M 210 x 250 150 105
S 210 x 100 75 70
XL 880 x 500 350 150 245 105

Kaikkiin Web-mainoksiin lisätään arvonlisävero 24%.

Rabatter:

Reklambyrå och bytesannonser: 15 %

Återinföringsrabatt:
(inga ändringar i annonsmaterialet)
20 %

Stående annonser (minst 3 mån med oför. text): 50 %

Mängdrabatt: Enligt överenskommelse

Ansvar för fel: Högst annonskostnaden

Teknisk fakta:

Tryckeri: Salon Lehtitehdas Oy, Salo

Tryckta:, 254 x 380

Spaltantal: 6

Spalthöjd:

Första sida

290 mm

Övriga sidor

365 mm

Spaltbredd:

1 spalt

39 mm

2 spalter

82 mm

3 spalter

125 mm

4 spalter

168 mm

5 spalter

211 mm

6 spalter

254 mm

Färdigt material:

Som PDF-filer gjorda med Acrobat Distiller,
med inställningar för tidningstryck.

Dokument gjorda med programmen: InDesign CS6, Illustrator CS6 ja Photoshop CS6.

OBS!

T.ex. med Microsoft word, Excel, Powerpoint, Open Office eller övriga motsvarande program gjorda annonser räknas inte som färdigamaterial.

Bilder:

Resolutionen minst 225 ppi. TIF-, PDF-, EPS- eller JPEG-filer.

Färger:

Processfärger (CMYK)

Typsnitt: Adobe Fontfolio OTE


Prenumeration:

De ändrade priserna träder i kraft den 28 december 2021

I Finland:

12 mån 69 € (fortlöpande papper)

6 mån 48 € (tidsbunde papper)

3 mån 33 € (tidsbunde papper)

Övriga länder:

12 mån 79 € (fortlöpande papper)

6 mån 58 € (tidsbunden papper)

3 mån 43 € (tidsbunden papper)


Digi-prenumeration:

12 mån 59 € (fortlöpande)

6 mån 42 € (tidsbunden)

3 mån 26 € (tidsbunden)

Då man redan har pappers prenumeration i hushållet:

12 mån  + 10 € (fortlöpande)