Vad händer på Fabriksholmen?

Ellinor Johansson, Kristoffer Othman, Marten Nurmio
Ellinor Johansson, Kristoffer Othman och Mårten Nurmio berättade om företagen på Fabriksholmen.

Under måndagskvällen inbjöd Dalsbruks byalag till ett allmänt möte på Strandhotellet i Dalsbruk. Månadens gäster var Mårten Nurmio, Ellinor Johansson och Kristoffer Othman från företagen på Fabriksholmen. De berättade om hur verksamheten ser ut idag och vilka planer det finns för framtiden.

Johansson inledde presentationen med att berätta att båtföretaget egentligen består av tre olika företag, D-Marin, DB Marina och DB Marina Development. Båtvarvet D-Marin grundades år 1986 och handhar service, underhåll och reparation av båtar. Företaget har också säsongplatser för båtar i hamnbassängen, Lysholmen och Hasselbacken. Femton personer är anställda i bolaget. DB Marina, med två anställda, grundades år 2017 och företaget sköter vinterförvaring av båtar i kall hall och utomhus. År 2018 grundades sedan DB Marina Development i samband med köpet av Dalwires hallar. Företaget, med två anställda, erbjuder vinterförvaring i varma hallar och utomhus samt parkeringsplatser. På fabrikssidan av hamnen har företaget anlagt en småbåtshamn med säsongplatser. Detta bolag äger också Bistro fastigheten vid fyrpiren och agerar som operatör för gästhamnen, vars fastigheter kommunen äger och arrenderar till företaget. Bistron hyrs i år av cateringföretaget Runda Munken. Officiell öppning blir det 1 juni.

– Dessa tre bolag jobbar tätt tillsammans, så utåt sett ur kundens perspektiv ser det ut som ett bolag, förtydligar Johansson.

Othman berättade att man kommer att fortsätta satsa på huvudverksamheten och vara ett mångsidigt båtvarv. Den egna småbåtshamnen byggs ut efter att den nya förbindelsebåtsbryggan står klar utanför hamnen, och M/S Stella inte längre trafikerar förbi. Man ser fram emot kommande säsong och har redan anställt de flesta gästhamnsarbetarna till sommaren. Johansson tillägger att det ännu finns en plats att fylla, så intresserade får gärna ta kontakt. Just nu pågår reparationer av båtar för fullt i hallarna innan det blir dags för sjösättning. Det lär ännu dröja en tid tills dess, för isen var ännu 46 centimeter tjock i hamnen på måndagen då Othman borrade ett hål och mätte isens tjocklek.

Fabrik 1686 grundades efter stålfabrikens konkurs. Nurmio berättar att det var ett stort arbete med att tömma och städa de stora fabrikshallarna. En del av inventarierna i valsverket såldes till Israel, resten skrotades. Verksamhetsidén för företaget är att hyra ut hallarna och locka företag och verksamheter till området. Gärna skulle man hyra ut till företag med kapacitet att anställa. Just nu har man 18 hyresgäster. Ungefär 1000 kvadratmeter hyrs ut till lantbruksföretag som använder hallarna för att förvara spannmål. För ändamålet har bolaget behövt asfaltera golvytor samt förstärka väggar. Övriga hyresgäster använder mellan 20 till 400 kvadratmeter per företag. Fabrik 1686 fixar utrymmen enligt kundernas behov. Man har i nuläget 70 procent av utrymmena uthyrda. Den gamla ESAB-hallen på 4000 kvadratmeter skulle man gärna hyra ut åt ett större företag, som kunde erbjuda arbetsplatser på orten.

Hamnen opereras av ett utomstående företag från Salo, Seaport Logistics. Ungefär 35 fartyg anlöper hamnen per år och flera fartyg kunde med fördel tas emot. En nackdel är bristen på förvaringsutrymmen på hamnområdet, det finns inte så mycket utrymme mellan hallarna och vattnet.

Förra året monterades en stor mängd solpaneler på hallarnas tak. Resten skall monteras i år. Det kommer att produceras två miljoner kilowattimmar per år i solpanelsparken. Detta ger företaget grön energi och ett ben till att stå på säger Nurmio. Kvällens föreläsare avslutar med att säga att samarbetet förlöper fint mellan bolagen på Fabriksholmen. Man kommunicerar och hjälper varandra vid behov.

TEXT & FOTO: MARIA MANELIUS

Dalsbruks byalag
Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram