Säkerhetsåtgärderna som gäller på Bio Fix

VillaLande_biofix_IMG_4820

Bio Fix  i Villa Lande.

Vi frågade kultursekreterare Hanna Mehtonen-Rinne om Covid-19 säkerhetsåtgärderna som är tagana på Bio Fix, och ifall man kommer man att fokusera på nåt på kommande föreställningarna?

De åtgärder man vidtagit redan tidigare: 

– Begränsat antal platser till försäljning (för tillfället 80)

– Handdesinfiering finns utplacerad inne i och utanför salen samt övriga ställen i Villa Lande

– Städningen av biosalong och toaletter är intensifierad

Man har även uppmanat publiken att uppmärksamma säkerheten genom att:

– Hålla en till två tomma platser mellan varje sällskap.

– Komma i tid till biografen och hålla avstånd i kön. Dörrarna till salongen och biljettförsäljningen öppnas en halvtimme före föreställningen börjar.

– Tvätta eller desinfiera händerna före och efter föreställningen.

– Använda ansiktsskydd om möjligt.

Åtgärderna finns även listade här samt utanför auditoriet i Villa Lande: https://www.kimitoon.fi/se_gor/film

– Ankomsten till biografen har hittills förlöpt bra – människor har kommit i god tid och eftersom dörrarna har varit öppna har det inte uppstått köer. Den enda situation då det hypotetiskt kan uppstå köer är situationen då människor lämnar salen, eftersom filmen tar slut samtidigt för alla i publiken. Detta kommer vi att åtgärda genom att uppmana människor att vid behov sitta kvar i salen en stund och därmed undvika köer. Man kan även ta med sig jackan in i salen för att undvika folksamling vid klädhängarna, säger Mehtonen-Rinne. (MN)

 

Share this in: