Undantagstillstånd råder i landet – så här ser läget ut på Kimitoön

18.3.2020 - Michael Nurmi

sami

Vi ligger steget före och ser till att vara förberedda ifall situationen förändras, försäkrar ledande läkare Sami Salminen.

Under måndagen meddelade statsrådet att undantagstillstånd nu råder i landet. Beredskapslagen har tagits i bruk för att tygla smittospridningen av coronaviruset i Finland och skydda dem i riskgruppen, d.v.s. äldre och personer med grundsjukdomar. Lagen, som aldrig tidigare använts i fredstid, ger myndigheterna befogenhet att utöva betydligt mera makt än under normala omständigheter.

Bland de åtgärder man hittills har vidtagit finns bl.a. att stänga skolorna i landet, stänga landets gränser för persontrafik, begränsa läkemedelsförsäljningen samt förbjuda möten på över 10 personer. Personer som återvänder till Finland från utlandet uppmanas att stanna hemma i 14 dagar och så även personer som kommit i kontakt med smittade. Utöver det här uppmanar man befolkningen att undvika alla icke-nödvändiga eller icke-brådskande ärenden utanför hemmet samt undvika närkontakt och att samlas på allmän plats. Med andra ord förväntas vi att stanna hemma så mycket som möjligt. Över 70 åringar bör helt undvika att träffa andra människor.

På Kimitoön ser läget lugnt ut tillsvidare och det råder ingen panik.

- Vi är väl förberedda för när viruset hittar till ön, berättar kommunens ledande läkare Sami Salminen. I nuläget (onsdag 18.3) finns i Salminens vetskap inga insjuknade i corona på Kimitoön, men två personer befinner sig i karantän p.g.a. att de varit i närkontakt med personer som haft smittan.

Salmingen ser positivt på läget just nu och menar att statsrådets restriktioner effektivt verkar minska smittospridningen. Epidemin är tillsvidare lindrig och t.ex. i  Egentliga Finland har ingen kraftig ökning av smittade upptäckts de senaste dagarna, säger han.

- Vi är också väldigt tacksamma att Kimitoöborna visat sig vara förnuftiga och verkligen håller distans och inte rör sig på allmänna platser i onödan. Kimitoöborna tar de rådande rekommendationerna på allvar vilket är mycket bra, säger han.

Kimitoöns kommuns t.f omsorgschef Harald Holmström säger också han att läget är under kontroll.

- Beredskapsledningsgruppen på Kimitoön håller regelbundet möten framöver och vi har bl.a. en intern reserv av utbildade inom social- och hälsovård. De kan kallas in på jobb ifall t.ex. en stor del av den ordinarie personalen skulle insjunkna, förklarar han.

- Vi prioriterar att sköta akuta fall inom social- och hälsovården genom att i nuläget låta icke-brådskande fall få vänta eller om möjligt följas upp och skötas på distans, säger Holmström.

Mest resurser sätter man just nu på att skydda och stöda de äldre i kommunen.

- I samarbete med församlingen påbörjar vi mathjälp för över 70-åringar som i nuläget uppmanas att hållas hemma. Genom att ringa (Må-fre kl. 9- 16: Tel. 040 6197 174 eller 040 6197 121) så ordnar vi så att äldre kan få hemkörd mat från butiken, förklarar Holmström.

- Vi ligger steget före och ser till att vara förberedda ifall situationen förändras, försäkrar han.

Text och foto: Rebecca Börman, Käännös: Ingrid Sandman

Kommunens-info

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram