Rådgivningen gör ett viktigt arbete

Dunder-Sjoholm, Gustafsson, Ek
Tina Dunder-Sjöholm, Fanny Gustafsson och Bettina Ek betonar vikten av rådgivningens betydelse.

Inom en stor organisation som Egentliga Finlands välfärdsområde Varha är det viktigt att hitta särlösningar som passar de olika kommunerna.

Tidningens reporter träffar ansvariga hälsovårdare Bettina Ek, Tina Dunder-Sjöholm från mödrarådgivningen och hälsovårdare Fanny Gustafsson från barnrådgivningen för att tala om vad som är aktuellt inom deras arbetsområden. Dunder-Sjöholm lyfter upp gratis prevention.

– Alla i Egentliga Finland som är under 25 år erbjuds numera kostnadsfritt av Varha gratis preventivmedel, som p-piller och kondomer. Det här ökar jämlikheten.

Annonsbladet skrev tidigare under våren om den för Kimitoön nya familjecenterverksamheten i Varhas område 4. Mycket av rådgivningens verksamhet omfattas av familjecenterverksamheten, men inte allt. Vaccinering och arbetslöshetshälsovård hör på Kimitoön till rådgivningens uppgifter, men inte till familjecentrets, säger Ek.

Hon går också in på situationen i skolorna. På Kimitoön finns två arbetstillfällen för skolhälsovårdare men bara en plats är fylld.

– Det skulle vara viktigt att få en skolhälsovårdare till hit till ön. Detsamma gäller situationen för skolläkare respektive läkare inom barnrådgivningen, vilket Kimitoön också är i behov av.

 I kommunen finns även studerandehälsovård. I vanliga fall finns två skol- och studerandehälsovårade men den ena är just nu på moderskapsledighet och därmed saknas en vikarie.

Fanny Gustafsson lyfter fram att det inom hennes arbetsområde är aktuellt att skapa en e-blankett som föräldrar till barn som är 1,5 år ska fylla i. Den här blanketten kommer att finnas i webbtjänsten Omaolo, som används runt om i Finland.

Gustafsson säger att hon också gör besök till daghem runt om på Kimitoön för att stärka samarbetet och kontakten till dem.

Ek, Gustafsson och Dunder-Sjöholm lyfter alla fram att såväl Varha som organisationens område 4 ännu håller på att formas. Inom Varha krävs en förståelse för respektive kommuns säregna profil i skapandet av en fungerande och förbättrad offentlig vård – stad och landsbygd, tvåspråkighet och befolkningsmängd är faktorer som bör tas i beaktande när man planerar vården.

– Varha är en stor organisation. Jag upplever att de långa geografiska avstånden här på Kimitoön i högre grad måste tas i beaktande för att skapa fungerande vårdlösningar.

Vi summerar diskussionen genom att tala om utvecklingen av välfärdsområdet. Dunder-Sjöholm lyfter upp att Varhas tjänster i allmänhet och rådgivningen specifikt är inget som man kan spara in.

– Det är mycket viktigt att de social- och hälsovårdstjänster som vi har på Kimitoön finns kvar också i framtiden. Rådgivning av olika slag handlar om förebyggande hälsovård och trots att det kostar stora summor att upprätthålla dem, är det bättre än om personer i efterhand är tvungna att söka vård, säger hon.

Ek lyfter fram tvåspråkigheten inom Varha måste tas mera i beaktande. De svenskspråkiga på Kimitoön och i Pargas utgör som bekant en majoritet medan åbosvenskarna till antalet är över 10 000.

– Varhas svenska webbsidor är ännu under arbete. Jag hoppas att de snart är fullständiga, säger Bettina Ek.

TEXT & FOTO: John Illman

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram