Neuvola tekee tärkeää työtä

Dunder-Sjoholm, Gustafsson, Ek
Tina Dunder-Sjöholm, Fanny Gustafsson ja Bettina Ek korostavat neuvolan tärkeisyydestä.

Varsinais-Suomen Varhan hyvinvointialueen kaltaisessa laajassa organisaatiossa on tärkeää löytää eri kunnille sopivia erityisratkaisuja.

Lehden toimittaja tapaa ylihoitaja Bettina Ekin, Tina Dunder-Sjöholmin äitiysneuvolasta ja terveydenhoitaja Fanny Gustafssonin lastenneuvolasta. He kertovat mitä heidän työalueillaan tapahtuu. Dunder-Sjöholm nostaa esiin maksuttoman ehkäisyn.

– Varha tarjoaa nyt kaikille alle 25-vuotiaille Varsinais-Suomessa ilmaisia ehkäisyvälineitä, kuten ehkäisypillereitä ja kondomeja. Tämä lisää tasa-arvoa.

Aiemmin keväällä Ilmoituslehti kirjoitti uudesta perhekeskustoiminnasta Kemiönsaaressa Varhan alueella 4. Monet neuvolatoiminnot kuuluvat perhekeskustoiminnan piiriin, mutta eivät kaikki. Kemiönsaaressa rokotukset ja työttömyysterveydenhuolto kuuluvat neuvolatoimintaan, mutta eivät perhekeskustoimintaan, Ek kertoo.

Hän puhuu myös koulujen tilanteesta. Kouluterveydenhoitajien virkoja on Kemiönsaarella kaksi, mutta vain toinen on täytetty.

– Olisi tärkeää saada saarelle toinen kouluterveydenhoitaja sekä koulu- ja lastenneuvolalääräri, joita tarvitaan myös Kemiönsaarella.

Kunnassa on myös opiskelijaterveydenhuolto. Tavallisesti on kaksi koulu- ja opiskelijaterveydenhoitajaa, mutta tällä hetkellä toinen heistä on äitiyslomalla ja sen vuoksi yksi terveydenhoitaja puuttuu.

Fanny Gustafsson painottaa, että hänen työalaansa kuuluu sähköisen lomakkeen laatiminen 1,5-vuotiaiden lasten vanhempien täytettäväksi. Lomake tulee saataville Omaolo -verkkopalveluun, joka on käytössä koko Suomessa.

Gustafsson kertoo vierailevansa myös Kemiönsaaren päiväkodeissa vahvistamassa yhteistyötä ja yhteydenpitoa.

Ek, Gustafsson ja Dunder-Sjöholm korostavat, että sekä Varha että järjestön alue 4 ovat vasta muotoutumassa. Varha edellyttää, että jokaisen kunnan erityispiirteet ymmärretään toimivan ja kehittyvän julkisen hoidon luomiseksi – kaupunki- ja maaseutualueet, kaksikielisyys ja väestön määrä ovat tekijöitä, jotka on otettava huomioon hoitoa suunniteltaessa.

– Varha on suuri organisaatio. Minusta tuntuu, että jotkut ihmiset esimerkiksi Varhassa eivät täysin ymmärrä, kuinka pitkiä maantieteellisiä etäisyyksiä täällä Kemiönsaarella on.

Kiteytämme keskustelun puhumalla hyvinvointialueen kehittämisestä. Dunder-Sjöholm huomauttaa, että Varhan palvelut yleensä ja neuvonta erityisesti eivät ole jotain, mistä voi säästää.

– On erittäin tärkeää, että Kemiönsaaren sosiaali- ja terveyspalvelut säilyvät myös tulevaisuudessa. Erilaiset neuvontapalvelut ovat ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa, ja vaikka niiden ylläpitäminen maksaa paljon rahaa, se on parempi kuin jos ihmiset joutuvat hakeutumaan hoitoon jälkikäteen, hän sanoo.

Ek korostaa, että Varhassa pitäisi huomioida paremmin kaksikielisyys. Kemiönsaarella ja Paraisilla ruotsinkieliset muodostavat enemmistön omissa kunnissaan, kun taas Turussa asuvia ruotsinkielisiä on yli 10 000.

– Ruotsinkieliset verkkosivut ovat vielä työn alla. Toivoisin, että ne kohta ovat valmiit, Bettina Ek sanoo.

TEKSTI & KUVA: John Illman

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram