Mininärmatsmässa 11.4

rekoprodukter_mn

Redan 15 producenter och andra närmatsaktörer har anmält sig till mininärmatsmässan, som äger rum i Dalsbruks skola om en vecka. Arrangörerna – Kulta-projektets dragare Stella Törnroth och Jonas Bergström – hälsar att de som ännu inte har anmält sig ska göra det genast för att hinna med. Deadlinen för anmälningar går ut i morgon.

Det speciella med minimässan är att den har som syfte att knyta samman media och utställarna, för att därigenom ge branschen mera synlighet. Naturligtvis riktar man sig också till alla dem som vill titta in för att se vad det är som är på gång.

– Alla intresserade är hjärtligt välkomna. Vi hoppas att till exempel catering- och restaurangföretagarna tar vara på chansen för att se vilka råvaror som det går att få på ön, säger Bergström.

HÄRUTÖVER innefattar mässdagen bland annat en närmatssafari för skolans sjuor. Klassen kommer under förmiddagen att samla in sina råvaror från Mellangård i Vestlax, Kullas gård, Rosendalen samt äppelodlingarna och Björknäs trädgård i Söderlångvik.

– Råvarorna från safarin tillreds tillsammans med 4H till äkta, supergoda tapas, som serveras under mässan. Även andra smakprover kommer att finnas till hands, berättar Törnroth.

Den som känner för att fylla kassen med närmat kan göra en Reko-beställning lagom till mässdagen. Utdelningen sker på skolgården ungefär samtidigt som mässan pågår.

DET regionala Kulta-projektets projektchef Johanna Mattila i Turun Yliopistos Brahea-center kommer att vara på plats för att informera om projektet tillsammans med Törnroth och Bergström. Kulta riktar sig till livsmedelsbranschen och har konsumenten i fokus.

Bergström tydliggör att man som närmatsaktör – till exempel restaurangföretagare – inte behöver sälja 100 procentig närmat.

– Så svart-vitt är det ju inte. Tanken är att man använder lokala råvaror i den utsträckning som det är vettigt.

MININÄRMATSMÄSSAN hålls i Dalsbruksskolans matsal torsdag 11.4. kl. 16–19.

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram