Tekniska nämnden remitterade mölleärendet

Green renewable energy concept - wind generator turbines in sky on sunset

Tekniska nämnden remitterade Nordanå-Lövböles vindparksdelgeneralplan för vidare beredning efter omröstning (6-2). Det var Rune Friman (Fri Samverkan) som föreslog att planen skulle remitteras för att nyare bullerregler ska kunna tillämpas i beredningen.
Förslaget stöddes av Kim Viljanen (FS), Henna Eggert (FS), Cathina Wretdal-Lindström (SFP), Johan Sundqvist (SDP) och Harri Kaitala (C).
Nämndens ordförande Daniel Wilson (SFP) och Helena Fabritius (SFP) hade genast velat föra ärendet vidare till styrelsen och fullmäktige.

Följden av remitteringen är att det blir nästa fullmäktige som får ta ställning till frågan.

Kommunen är inte skyldig att ersätta operatören om planen inte vinner laga kraft, eller blir väsentligt förändrad, enligt delgenralplanens planeringsavtal. Avtalet är gjort mellan vindkraftsoperatören och kommunen.

Share this in: