Tekninen lautakunta palautti tuulivoimala-asian uuteen valmisteluun

Green renewable energy concept - wind generator turbines in sky on sunset

Tekninen lautakunta palautti Nordanå-Lövbölen tuulivoimalaosayleiskaavan lisävalmisteluja varten äänestettyään asiasta (6-2).
Rune Friman (VY) esitti, että kaava palutettaisiin, jotta asian valmistelussa voitaisiin soveltaa uudistuneita melusääntöjä. Esitystä kannattivat Kim Viljanen ja Henna Eggert (VY), Cathina Wretdal-Lindström (RKP), Johan Sundqvist (SDP) sekä Harri Kaitala (Kesk.).
Lautakunnan puheenjohtaja Daniel Wilson ja Helena Fabritius (RKP) olisivat toimittaneet asian välittömästi kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Lautakunnan päätöksen seurauksena istuva valtuusto ei ehdi asiaa käsitellä vaan osayleiskaava siirtyy uuden valtuuston käsiteltäväksi.

Osayleiskaavan suunnittelusopimuksen mukaan kunta ei ole korvausvelvollinen tuulivoimaoperaattorille, jos kaava ei saa lain voimaa, tai jos sitä muutetaan huomattavasti. Suunnittelusopimus on kunnan ja operaattorin välinen.