Skolstart om torsdag

Marjaana_Hoikkala_artikel

Marjaana Hoikkala anser att man kan inleda skolåret med positiva känslor.

Vi är snart i mitten av augusti och detta innebär att skoleleverna återvänder till sina skolor. På Kimitoön inleds skolåret idag, torsdagen den 11.8. Att sommarledigheten är slut kan kännas tråkigt för somliga, men kommunens bildningschef Marjaana Hoikkala väntar entusiastiskt på vardagen. Hon säger att det känns bra att vardagen börjar, inte bara efter sommaren utan ändå mer vardagen efter coronan.

Hon berättar att man inte har behövt beakta coronan desto mera vid planeringen av skolåret. Eleverna får alltså inleda skolåret alldeles normalt utan att man behöver hålla grupperna på avstånd från varandra. Detta är välkommet såväl för eleverna som för lärarna.

– Vi vill möjliggöra gemensamma verksamheter och gemenskap, säger hon.

(artikeln fortsätter under annonsen)

11.8_kompass_254x140_HighRes

Hon berättar också att stärkandet av tvåspråkigheten finns på hennes to do-lista. Det vill hon göra genom att öka möjligheterna för de svensk- och finskspråkiga eleverna att träffas. I år har man ännu inte gemensamma undervisningstimmar och Hoikkala berättar att coronatiden drog undan mattan för sådana planer. Hon påminner också, att både småbarnspedagogiken och föräldrarna bär stort ansvar för hur barnens intresse för och inställning till det andra inhemska utvecklas. De vuxna borde visa exempel och våga tala det andra språket även om det inte alltid blir grammatikaliskt rätt. Enligt henne vore ett bra mål att envar skulle komma tillrätta på båda inhemska i vardagliga situationer.

Man kommer också att höra ukrainska i vissa av skolornas korridorer. Hoikkala berättar att inalles sju barn från Ukraina går i skolor på ön. Några inledde sin skolgång här redan i våras och enligt henne anpassade de sig bra till de övriga eleverna och kunde integreras i studiegrupperna. Vid sidan av studierna här idkar de också distansstudier med lärare i Ukraina.

De nya ettorna är 53. Man ska se upp i trafiken, i synnerhet intill skolorna, så de små eleverna tryggt kan börja ta sig till skolan.

 

Text ja Foto: Saara Laaninen, Översättning: Ingrid Sandman

abl_prenumerera_6x185web

 

Beställ enkelt per e-post info@annonsbladet.fi
 
Share this in: