Niklas Guseff ställer upp som kandidat inför riksdagsvalet – uppmärksamheten på svenskhetens kärnfrågor

[:sv]

NikalsGuseff

Niklas Guseff meddelar att han står till förfogande i riksdagsvalet 2020. Guseff är den tredje personen efter Ida Schauman och Sandra Bergqvist som i Åboland gått ut med en kandidatur för sfp. Han kommer att nomineras av Kimitoöns lokalavdelning.

Guseff säger att han ombetts ställa upp av personer bosatta på ön, i Åbo och annanstans i Åboland.

Vad fick dig att nappa på idén?

– De som kontaktat mig har sagt att de söker alternativ till de två – bra – kandidaterna. Närmast handlar det om att det tycks finnas efterfrågan för en kandidat med ett engagemang för de traditionella sfp-frågorna.

Som exempel på partiets kärnfrågor nämner Guseff bevakning av svenskans ställning i samhället och en regionalpolitik som har sin bas i skärgården.

– För mig är sfp primärt ett språkparti med rum för många olika åsikter och personer – dock alltid med språket som den röda tråden och gemensamma nämnaren. Den åsikten tycks delas speciellt av de äldre partimedlemmarna.

Kan man kalla dig sfp-konservativ?

– Konservativ är inte rätt ord, tycker jag. Jag vill inte exkludera.

Med vilka ord beskriver du dig själv som politiker?

– Jag är definitivt en kompromissökare och verkar på kommunal och regional nivå för att bevaka skärgårdens intressen. Nu ser jag fram emot möjligheten att få påverka på riksnivå. Min politiska syn bygger vidare på Taxell–Enestam–Wallin-linjen.

Hur skiljer sig ditt synsätt från Schaumans och Bergqvists?

– Det känns vanskligt att göra direkta jämförelser. Det som skiljer mig från dem är att jag bott och jobbat i regionens skärgårdsdelar i hela mitt liv, vilket säkert format mig politiskt. Jämfört med Schauman är jag ett hack mindre liberal i till exempel invandringsfrågor.

På tal om Schauman; hon är ju din svägerska, känns det som att ni är varandras rivaler?

– Egentligen inte, jag tror inte vi tävlar om samma röster, snarare kompletterar vi varandra. Men visst händer det sig att vi vid svärmors middagsbord kan ha riktigt fina diskussioner.

 

Text & Foto: Sam Cygnel / Käännös: Inrid Sandman

 

Niklas Guseff

Ålder: 43

Hemort: Kimitoön

Yrke: Sjöbevakare/lärare vid sjöbevakningsskolan i Åbo.

Familj: Fru, två egna och två bonusbarn

Politisk bakgrund: partipolitiskt obunden p g a av jobbet. Sedan 2012 fullmäktigeledamot och omsorgsnämndens ordförande på Kimitoön. Ledamot i sjukvårdsdistriktets fullmäktige sedan 2012, numera även ledamot i sjukvårdsdistriktets styrelse.

[:fi]
NikalsGuseff

Niklas Guseff ilmoittaa asettuvansa ehdokkaaksi vuoden 2020 eduskuntavaaleissa. Hän on Turunmaan kolmas henkilö Ida Schaumanin ja Sandra Bergqvistin jälkeen, joka asettuu RKP:n ehdokkaaksi. Kemiönsaaren paikallisosasto tulee kannattamaan hänen ehdokkuuttaan.

Guseff kertoo, että saarella, Turussa ja muualla Turunmaalla asuvat henkilöt ovat pyytäneet häntä asettumaan ehdokkaaksi.

Mikä sai sinut suostumaan pyyntöihin?

– Minuun yhteydessä olleet ovat kertoneet hakevansa vaihtoehtoja kahdelle – hyvälle – ehdokkaalle. Kyse taitaa etenkin olla siitä, että kysytään ehdokasta, joka vaalii perinteisiä RKP-kysymyksiä.

Esimerkkinä puolueen ydinkysymyksistä Guseff mainitsee ruotsinkielen aseman yhteiskunnassa sekä saaristoon perustuvan aluepolitiikan.

– Minulle RKP on ensi sijassa kielipuolue, jossa tilaa monille eri katsomuksille ja henkilöille – silti aina kieli punaisena lankana ja yhteisenä nimittäjänä. Varsinkin iäkkäämmät puoluejäsenet vaikuttavat olevan tästä samaa mieltä kanssani.

Voidaanko sinua kutsua RKP-konservatiiviksi?

– Konservatiivi ei ole oikea sana mielestäni. En halua sulkea ketään pois.

Miten kuvaisit itseäsi poliitikkona?

– Olen ilman muuta henkilö, joka hakee kompromisseja. Kunta- ja aluetasolla toimin valvoakseni saariston intressejä. Nyt haluaisin mahdollisuuden vaikuttaa kansallisellakin tasolla. Poliittinen näkemykseni rakentuu Taxell-Enestam-Wallin -linjalle.

Miten näkemyksesi poikkeaa Schaumanin ja Bergqvistin näkemyksistä?

Suorien vertausten tekeminen tuntuu hankalalta. Mikä minut heistä erottaa on, että olen asunut ja työskennellyt alueen saaristo-osissa koko elämäni ajan. Tämä on varmasti muovannut poliittiset näkemykseni. Schaumaniin verrattuna olen hieman vähemmän liberaali esimerkiksi mitä maahanmuuttokysymyksiin tulee.

Schaumanista puheen ollen; hänhän on kälysi. Tuntuuko siltä, että olette kilpailijoita?

– Ei oikeastaan. En usko meidän kilpailevan samoista äänistä. Pikemminkin täydennämme toisiamme. Toki sattuu, että anopin illallispöydässä meidän välillämme syntyy oikein vilkkaita keskusteluja.

 

Text & Foto: Sam Cygnel / Käännös: Inrid Sandman

 

Niklas Guseff

Ikä: 43

Kotipaikkakunta: Kemiönsaari

Ammatti: Merivartiostolainen/Turun merivartiokoulun opettaja

Perhe: Vaimo, kaksi omaa ja kaksi bonuslasta

Poliittinen tausta: puoluepoliittisesti sitoutumaton ammatin vuoksi. Vuodesta 2012 Kemiönsaaren valtuuston jäsen ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja. Sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen vuodesta 2012, nykyään myös piirin hallituksen jäsen.

[:]