Lea Lindbergs minnesplakett avtäcktes

2_tavlan Lea Linberg _artikel

Lea Lindbergs plakett.

I Västanfjärd har man gått in för att med minnesplaketter att hedra personer som har gjort stora insatser för hembygden. I år stod Lea Lindberg i tur. Eftersom hennes yrkesarbete omfattade hela 50 år i Knallis tjänst är det på butikens vägg hennes plakett har placerats. Jan-Erik Enestam, som ju tillhör butikens ägarsläkt, påminde i sitt tal om Leas yrkes- och samhällsinsatser. Hon var aktiv på så många andra sätt än som Knallisanställd.

Hon började som butiksbiträde men avancerade tack vare självstudier till kontorist och skötte företagets pappersexercis i många år. Då Runar Sjöstrand försökte locka henne till kommunens tjänst skyndade Knallischefen Allan Enestam att höja hennes lön för att hålla henne kvar. 

– Mamma var en väldigt social människa och det var nog säkert gemenskapen i Knallis som fick henne att välja den arbetsplatsen framom kommunens, menade sonen Johan Lindberg, som också talade vid plakettillfället.

Lea Lindberg var också den som såg till att Knallis gång på gång vann köpmannaföreningens tävling om fina skyltfönster. Men hennes samhällsinsatser var i sin egen klass: 15 år som fullmäktigeledamot, 11 som ordförande i socialnämnden, medlem i samkommunerna, ordförande och kassör i DUV (De utvecklingsstördas väl), aktiv inom Folkhälsan och en av tillskyndarna av dagiset i Västanfjärd…

– För oss barn var Lea ”bara” mamma och vi var vana vid att hon ofta var borta och skötte sina uppdrag. Och det var en naturlig sak att vi hjälpte till exempelvis med att samla in vinster till välgörenhetslotterier, berättade dottern Hillevi Bystedt.

(artikeln fortsätter under annonsen)

kompass_254x140_abl_202128

ETT FYRTIOTAL personer hade samlats till avtäckningen, där det bjöds på både allsång ledd av paret Reinikainen och kaffe. Byarådets texthäften är i flitig användning för i Västanfjärd är allsång lika populär som den alltid har varit.

Kommundirektör Erika Strandberg påpekade att Lea Lindberg nog var en tidig förebild för kvinnor då hon tog en så aktiv roll i samhället. Sandberg tackade också byarådet. Enligt henne bidrar det aktiva byarådets insatser till trivsel och välmåga genom att komplettera kommunens arbete.

I samband med plaketten har byarådet också snyggat upp Knallisfasaden, målat och skaffat magneter till anslagstavlan. Det är ju utanför Knallis man träffas, dricker kaffe och umgås om sommaronsdagarna kl- 14 – ett gott exempel på den speciella samhörighet man omhuldar i Västanfjärd.

I Västanfjärds sommarprogram ingår härnäst en sommarandakt på gravgården idag kl. 18. Om lördag firas Kalkholmsdagen med sommarskoj för hela familjen kl. 12-15 och Kalkholmskvällen kl. 19-01. Samma dag ges musikfestspelens Från kyrka till kyrka-konserter i nya och gamla kyrkan med start kl. 20.30.

Text & bildIngrid Sandman

Knallis_artikel
Share this in: