Huggormen blir fridlyst

Huggorm Foto Anders Lindell art

Huggorm, Foto: ABL arkiv bild Anders Lindell.

Då vårsolen tittar fram och sommaren närmar sig så är det även många djur som vaknar till liv igen efter den långa vintern. En art som väcker mycket diskussioner och åsikter är ormen, för vissa är det en art som bör skyddas som vilken annan art som helst, medans för andra väcker de avsky och starkt obehag. 

På våren syns ormarna som mest då solen stiger och luften blir varmare, ormarna håller sig oftast i närheten av sina övervintringsställen så att de så snabbt som möjligt ska kunna kräla in i boet igen för att skydda sig då temperaturen sjunker. Först då temperaturen hålls över +10 grader även på natten så är ormen inte längre beroende av sin viloplats och kan då röra sig längre sträckor.

I och med den nya naturskyddslagen kommer huggormen, Finlands enda gifta orm att bli fridlyst från och med den 1.6.2023. Detta innebär att man i första hand bör försöka förflytta ormen till en annan plats om den upptäcks på ett gårdsområde och utgör fara för barn eller husdjur, istället för att döda den. Endast om det inte är möjligt att flytta ormen till ett annat ställe så är det tillåtet att döda den, den som utför handlingen har rätt att bedöma vad ormens öde bör bli. Man får inte ofreda ormen, lika som man självklart inte heller får med något annat djur. Tidigare har Finland varit det enda västeuropeiska landet som tillåtit att döda huggormen. I Finland är alltså snart alla kräldjur/reptiler och groddjur fredade. Snoken har redan varit fredad i åratal.

Britt-Marie Juup, Åbo Djurskyddsförening rf:s verksamhetsledare ger råd om hur du så säkert som möjligt förflyttar huggormen. Förutom att det lönar sig att utrusta sig med tjocka handskar och höga stövlar, så är det bra att använda sig av en långskaftad mjuk borste och ett ämbar med tillhörande lock. Då kan man försiktigt försöka skyffla in ormen i ämbaret för att sedan lägga locket på, hon berättar att ormar är ganska skickliga på att komma ut ur ämbaret om man inte har lock. 

Hon påminner att ormen har ett ganska skört skelett och bör därför hanteras försiktigt så att den inte skadas, därför är det viktigt att det är en mjuk borste som man använder. Ormen bör sedan förflyttas utan dröjsmål, den får alltså under inga omständigheter lämnas i ämbaret för att vänta på förflyttning, detta för att minimera stress och lidande för djuret. 

Ormen bör föras minst två kilometer bort från bebyggelse och platsen där den frisläpps bör vara lämplig för arten, dvs. Ormen bör ha möjlighet till att hitta mat, vatten och det bör även finnas en lämplig plats för övervintring.

(artikeln fortsätter under annonsen)

4.5_kompass_254x140_HighRes

Huggormen trivs bäst då den får leva ifred långt ifrån människor och andra fiender, det är endast om ormen inte har möjlighet till att fly då fienden kommer för nära som den biter för att försvara sig. Giftet är värdefullt för dem eftersom de använder sig av det i jakt på mat, vuxna huggormar kan därför reglera mängden gift och i vissa fall kan de även ”bita torrt”, alltså bita utan att använda sig av gift. Ungarna kan dock ännu inte reglera gift så som de vuxna kan. 

Huggormen väcker ofta hat och avsky hos många människor, detta tror hon i första hand att beror på rädsla och okunskap om arten. 

– I Finland har vi den lyckliga situationen att vi inte har så mycket farliga djur att tala om, enda giftiga djuret vi har är huggormen. Det är dock viktigt att komma ihåg att huggormen vill inget hellre än att leva ostört och biter endast om den känner sig hotad. Huggormsbett har heller inte varit orsaken till någon människas död på väldigt många år, berättar Britt-Marie Juup. 

Snoken som också är fredad sedan långt tillbaka, får dock varken flyttas eller dödas. Hon påpekar att om man av någon  väldigt välmotiverad orsak behöver få snoken flyttad, så får man absolut inte föra den något långt bort.

 

Vad gör jag om mitt husdjur blir biten?

För många husdjursägaren väcker huggormen stark oro och det är tyvärr vanligt att många hundar och katter råkar på ormen och blir bitna. 

Området där ormen bitit blir oftast väldigt uppsvällt och är smärtsamt, djuren kan även börja spy, bli uttorkade samt apatiska/trötta.

Om ditt husdjur blir ormbitet bör man alltid uppsöka veterinär så fort som möjligt, prognosen är ofta god om djuret får vård i tid. Kyypakkaus kortisontabletter bör endast ges om det finns risk att djurets andningsvägar täpps till av svullnaden, viktigast är att snabbt uppsöka vård av veterinär. 

Minna Hakala, veterinär i Kimito påminner om att det är viktigt att hålla djuren stilla och inte låta dem springa lösa, samt att det inte finns så mycket som djurägarna kan göra själva.

 

Text: Heidi Lindberg

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram