Diskussionskväll om Varha och äldreomsorgen

2_varha_art

Diskussionskvällen om Varha drog fullt hus i Strandhotellet.

Dalsbruks byalag bjöd in till diskussion om äldreomsorgen inom Varha, Egentliga Finlands välfärdsområde. På plats fanns Ulrika S. Lundberg, som ansvarar för äldreomsorgen i område fyra, det område som Kimitoön och Pargas hör till. Byalagets ordförande Lefa Lindgren var glad över att hela 45 personer kommit till tillfället för att höra mera om välfärdsområdet. Han menade också att tredje sektorns roll ökat efter reformen.

Varha har nu ansvarat för organiserandet av social- och hälsovården samt räddningsinsatser sedan årsskiftet. Lundberg berättade att Varhas mål är att övergången inte skall märkas för kunderna. Meningen är att verksamheten fortsätter som tidigare, fast organisationen är ny. Varha består av 27 kommuner, ett sjukvårdsdistrikt, specialvård och räddningstjänst. All personal har övergått från kommunerna till välfärdsområdet, dessutom har ett stort antal ledande tjänstemän anställts internt till nya uppgifter. Från publiken hördes röster om att det inte är så lätt att veta vart man skall vända sig för att nå rätta personer i Varha. Lundberg svarade att det finns ett allmänt informationsnummer, där man får betjäning även på svenska. Hon menade vidare att information från Varha även borde finnas i lokaltidningar, på anslagstavlor och i pappersform för att nå ut till alla kunder.

(artikeln fortsätter under annonsen)

2.2_kompass_254x140_HighRes

NYLIGEN TOGS även ett beslut om att göra Åbolands sjukhus till en tvåspråkig vårdcentral. Detta kommer inte att påverka Kimitoön, som behåller sin lokala vårdcentral. Lundberg berättade också att område fyras boendeservicechef Jouni Karppinen och hemvårdens chef Krista Hyytiäinen har besökt alla äldreomsorgens enheter på Kimitoön och träffat personalen. Det blir inga större förändringar för enheterna de närmaste åren. I framtiden kan det ändå bli aktuellt med en större enhet, både på grund av de nuvarande fastigheternas skick och rådande personalbrist. Lundberg säger att många kommuner avvaktat med större renoveringar inför reformen och kan behöva ses över.

-Det är också lättare att få personalen att räcka till om verksamheten är koncentrerad, säger Lundberg.

Servicesedlar för olika ändamål har tagits i bruk i kommunerna de senaste åren. Inom Varha skall det vara valfritt att välja mellan en privat enhet och en offentlig enhet, om man har beviljats en servicesedel för serviceboende. Meningen med servicesedlar är att ge mera valfrihet åt klienterna. Man kan även få servicesedlar för till exempel hemvård. Lundberg säger vidare att man inom välfärdsområdet hoppas att gemenskapsboenden ökar. Det vill säga fastigheter med flera anpassade lägenheter samt gemensamma utrymmen för samvaro. I Dalsbruk planerar kommunen ett sådant boende i samarbete med stiftelsen Yrjö ja Hanna.

PÅ PLATS fanns flera medlemmar av kommunens Råd för äldre och personer med funktionsnedsättning. Esko Antikainen, som varit politiskt aktiv i 45 år, menade att rådet är ett av de viktigaste organ han suttit i.

-Vi har bra diskussioner och det kommer fina idéer, säger Antikainen.

Även Lundberg poängterade äldrerådens viktiga roll i det förebyggande arbetet, som finns kvar i kommunerna. Kopplingen mellan rådet och tjänstemannakåren är viktig, liksom samarbetet med Varha. Från publiken kom frågan om var man kan läsa rådets protokoll, vilka torde intressera kommunens äldre befolkning. Svaret är att en översättning av protokollen från svenska till finska är under behandling och att de kommer att synliggöras. 

Från Almahemmet fanns föreståndaren Pia Tötterman och ansvariga sjukskötaren Sofia Bärling på plats under kvällen. De redogjorde för sin syn av övergången till Varha. Verksamheten i enheten har rullat på som tidigare. Det enda som gett dem litet huvudbry är tekniska problem med några nya datorprogram. 

-Vår största utmaning är ändå personalbristen, vi kämpar dagligen med detta problem, säger Tötterman.

 

Text & foto: Maria Manelius

abl_prenumerera_6x185web

Beställningsformulär

 

Beställ enkelt per e-post info@annonsbladet.fi
Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram