BILAR & BÅTAR – BYGGA & BO

[:sv]

  • bygg2
  • bat2018
  • bil2018
  • bygg2018

BILAR & BÅTAR – BYGGA & BO
Utgivningen flyttas fram på obestämd tid pga coronaepidemin och undantagstillståndet i Finland

Inlämningstid för annonsmaterial senast
X.X.2020

OBS ! Tidningen postas till våra prenumeranter samt till alla fritisbor på Kimitoön, Tykö, Mathildedal, Särkisalo och Sagu. Upplagan ca 10.000 st

Annonsexempel_2x82_2019

Ring och fråga om andra storlekar och mera information!

ANNONSBOKNINGAR
02 421 725
annons@annonsbladet.fi

ANNONSPRISER – ILMOITUSHINNAT

Svartvit – Mustavalkoinen 0,90 €/spmm/pmm +24% moms/alv

Färg – Väri 1,12 €/spmm/pmm +24% moms/alv

Minsta annonsavgift – Pienin ilmoitushinta: 20 € inkl. moms/sis. alv)

Rabatter – Alennukset: Puliceringsfärdig annons – Julkaisuvalmis ilmoitus -15 %

Ansvar för fel – Vastuu virheistä:

Högst annonskostnaden – Korkeintaan ilmoituksen hinta

Tekniska fakta – Tekniset tiedot

Tryckyta – Painoala: 254x380mm

Spalter – Palstamäärä: 6

Spalthöjd -Palstakorkeus: 365 mm

Spaltbredd/Palstaleveys:

1 spalt/palsta 39 mm

2 spalter/palstaa 82 mm

3 spalter/palstaa 125 mm

4 spalter/palstaa 168 mm

5 spalter/palstaa 211 mm

6 spalter/palstaa 254 mm

Färdigt material: Som PDF, mera info i MEDIAKORTET

[:fi]
  • bygg2
  • bat2018
  • bil2018
  • bygg2018

AUTOT & VENEET – RAKENTAMINEN & ASUMINEN

Julkaiseminen siirretään eteenpäin coronaepidemian ja pokkeustilanteen takia!

Ilmoitusmateriaalin viimeinen jättöpäivä
X.X.2020

HUOM ! Lehti jaetaan tilaajien lisäksi kaikille joilla on vapaa-ajan asunto Kemiönsaarella, Teijossa, Mathildedalissa, Särkisalossa ja Sauvossa. Painos n. 10.000 kpl

Annonsexempel_2x82_2019

Soita ja kysy eri vaihtoehdoista!

ILMOITUSVARAUKSET
02 421 725
ilmoitus@annonsbladet.fi

ILMOITUSHINNAT

Mustavalkoinen 0,90 €/pmm +24% alv

Väriilmoitus 1,12 €/pmm +24% alv

Pienin ilmoitushinta: 20 € sis. alv

Alennukset:  Julkaisuvalmis ilmoitus -15 %

Vastuu virheistä:

Korkeintaan ilmoituksen hinta

Tekniset tiedot

Painoala: 254x380mm

Palstamäärä: 6

Palstakorkeus: 365 mm

Spaltbredd/Palstaleveys:

1 spalt/palsta 39 mm

2 spalter/palstaa 82 mm

3 spalter/palstaa 125 mm

4 spalter/palstaa 168 mm

5 spalter/palstaa 211 mm

6 spalter/palstaa 254 mm

Valmis aineisto:  PDF, lisäinfoa MEDIAKORTISTA

[:]

Share this in: