Vore det tid att byta till värmepump?

Sjoholm_Tommy_artikel

Tommy Sjöholm installerar luftvärmepumpen till bilstallet. (Foto/ Kuva: Liam Sjöholm)

Då man byter värmepump finns det mycket att välja på. Hur ska man hitta den rätta? Man ska tänka över vad man behöver. Ska pumpen ge värme, svalka eller varmvatten? Pumpen fungerar också som ventilationsaggregat och avlägsnar fukt. Placeringen och ortens klimat inverkar också på valet av pump; man vill ju ha högsta effekt och största besparing. Byggnadens energieffektivitet har också betydelse. Byggnadens egenskaper avgör behovet av värme och vilken kapacitet, alltså hur många kilowatt pumpen lämpligen borde ha.

Tekniken har utvecklats väsentligt. Den gamla luftvärmepumpen ger ingen effekt mera då det är minus 18 grader medan de nya moderna pumparna ger värme ända ner till minus 30 grader. Först då sjunker COP-värdet till 1. COP-värdet är viktigt. När det är 1 ger pumpen lika mycket värme som den förbrukar el, såsom ett vanligt elbatteri.

Värmekoefficienten är viktig. De tekniska uppgifterna om COP-värdet berättar hur effektiv pumpen är. Då värdet är 5 ger pumpen fem gånger mer värme än den förbrukar el. Om pumpen tar 1 kW el ger den upp till 5 kW värme. Man ska inte blanda COP-värdet med SCOP-värdet. Det senare berättar om medeltalseffekten för ett helt år.

Tips om valet är bl.a. att en effektiv luftvärmepump är energisnål och planerad för förhållandena i norden. Man ska också beakta miljövänlighet och energimärkningen. Dessutom är kylmediet R-32 ett effektivare och mer miljövänligt alternativ än det tidigare R410A. En kvalitativ pump är tystgående med undantag för då den avfrostar. Observera också pumpens koppling och hur lättanvänd styrmekanismen är. Att styra den på avstånd med mobilen via WiFi-kontakt ger också smidighet. Dessutom hur enkel installationen är för då kan du spara på den kostnaden.

Med en lämplig luftvärmepump kan man direkt ersätta enbart eldrivna värmelösningar. En luft-vattenvärmepump är ett lämpligt val att ersätta en gammal vattenburen el- eller oljeuppvärmning med. Jordvärmepumpar passar för nybyggen eller för att ersätta den tidigare uppvärmningstekniken i ett äldre hus.

(artikeln fortsätter under annonsen)

kompass_254x140_abl_202213

Stark efterfrågan

Tommy Sjöholm vid El-Sähkö Sjöholm Oy Ab är glad över att efterfrågan på värmepumpar har ökat. Han berättar att firman i fjol installerade ca två gånger fler pumpar än året innan. Firmans huvudbransch är elinstallationer i nya byggnader samt saneringar. Det är svårt att avgöra vad den ökade efterfrågan på värmepumpar beror på, kanhända att kunderna har upptäckt att företaget verkar också i den branschen. Till tjänsterna hör också sökandet av småfel och utförandet av service. Då det gäller större uppdrag anlitar man utomstående experter på saken.

Via firman kan man få snart sagt vilket märke som helst. Mitsubishi är ett av de mest sålda. Tyvärr är leveranstiderna för ögonblicket långa p.g.a. tillverkarna har svårt att få komponenter. Sjöholm hoppas att det snart blir bättre.

I lager har firman bara luftvärmepumpar men i samarbete med andra företag i branschen kan man erbjuda också luft-vattenpumpar.

Luftvärmepump_artikel

Lyxigt inredningselement

Eftersom pumpen också blir en del av inredningen lönar det sig att beakta dess utseende. För den stilmedvetna inredaren finns det eleganta och smala inomhusenheter. Det finns också pumpar i olika färger. 

Enligt Tommy Sjöholm är det tillräckligt för de flesta kunderna att pumpen är ny och att den fungerar. Naturligtvis finns det också kunder som önskar en pump i någon speciell färg eller som väljer en enligt hur den ser ut. Funktionerna hos olika pumpar kan variera en aning.  

När man blir mer kräsen och fordrande är det bra att det finns pumpar med premiumfunktion. En intelligent öppenspisfunktion fördelar värmen från eldstaden jämnt i lägenheten medan luftrenaren avlägsnar exempelvis damm, allergener, orenheter, pollen och lukter ur inomhusluften. En ytterligare bättre version är Nano luftrenaren som också dödar bakterier.

När kravet på boendekomfort ökar är det lätt att med pumpens hjälp reglera värmen i hemmet. På vintern ger den värme och på sommaren kan du använda den för att få svalka. Pumpen avlägsnar också onödigt hög luftfuktighet och fungerar som ventilationsapparat.

Värmepumpen som spargris

Med luftvärmepump sparar man 20-30 % i uppvärmningskostnaderna. Det går snabbt att spara oberoende av vilket det gamla värmesystemet är. Detta märks genast i elräkningen som blir betydligt lägre än förr. Pumpens livstid är 15-20 år så investeringen betalar sig tillbaka på 4-7 år beroende på hur huset värmdes upp förr. 

Hushållsavdraget är 40 %. För installationen av värmepumpen kan man ansöka om hushållsavdrag och det lönar det sig att göra. De flesta kunderna är medvetna om det berättar Tommy Sjöholm. Vid behov berättar han också om det och om vad det innebär. För arbetskostnaderna kan man dra av 40 % som självrisk. Avdraget är inte så stort men lönar sig absolut att utnyttja.

Placera pumpen på rätt ställe

Det lönar sig att plavcera inomhusenheten på ett ställe där luften från aggregatet cirkulerar i ett stort utrymme och till flera rum. Utomhusenheten ska placeras tillräckligt högt på fasaden så den inte täcks av snö. Att montera utomhusenheten på en ställning minskar överföringen av vibrationer in till huset.   

Text & Foto: Raisa Sjöholm, Översättning.: Ingrid Sandman

Panasonic_artikel