Vintern är för kort

1 Taalintehtaan Venehuolto_artikel

Jan Heinonen vill hålla kvar sin personal. Med noggrann planering finns arbete för hela året även om höstarna och vårarna är brådast.

Dalsbruks Båtservice erbjuder alla branschens tjänster. Företaget företräder Volvo Penta, Yanmarin och Evinrude. Arbete finns och man tar upp båtar hela tiden. Jan Heinonen berättar att man fortfarande tar upp båtar; båtsäsongen har förlängts.

Upptagning, service och reparationer ger arbete om höstarna och det är bråttom i reparationsverkstaden. Efter att båtarna har tagits upp tvättas de och granskas. Många båtar kommer också på trailer och dem åtgärdar man först. Heinonen säger att de båtar som vinterförvaras hinner tas om hand senare när höstens brådska har lättat.

Båtförvaringsutrymmena är planerade så, att man lätt kan flytta över båtarna till servicehallen. Man håller på att bygga en ny 400 kvms förvaringshall för 12 stora båtar. Inalles vinterförvarar man över 200 båtar. Att båtsäsongen har förlängts innebär att båten ligger i sjön längre och att kunden vill sjösätta den tidigare på våren. Många båtar ligger i sjön i nio månader.

Under vintern blir det bråttom med servicen, reparationerna och utrustandet. Heinonen skrattar när han beskriver läget.

(artikeln fortsätter under annonsen)

kompass_254x140_abl_202146

På våren hinner man inte mera med servicen. När solen skiner vill kunden snabbt sjösätta båten. Båthobbyn har förändrats på senare år. Båtar av typen DayCruiser har ersatt långfärdsbåtarna. Med DayCruiser kan man lätt ge sig ut när höstsolen skiner ifall dagen är vacker och man vill också utnyttja vårens fina dagar så mycket som möjligt. Båtägaren blir sur om båten då inte ännu är sjösatt.

Företaget erbjuder också bryggplatser. De lämpar sig för 6-15 meters båtar och är försedda med bommar eller bojar. För varje båtplats finns en parkeringsplats för bil samt ett antal elladdningspunkter. Vattenpunkter och avfallskärl finns också och området har kameraövervakning.

Text & bild: Jerker JokiniemiÖvers.: Ingrid Sandman

Black-and-red-black-friday-2021_Web

Erbjudandet gäller nya Digi-prenumerationer och när du byter papperstidning till Digi-tidning. Efter ett år fortsätter prenumerationen automatiskt som en fortlöpande prenumeration till gällande pris (55€ år).