Veterandagen firades i Amosparkens skola

[:sv]

OD6A5750_1

Amosparkens skolas skolelever fick viktiga gäster på nationella veterandagen 27.4. Nils Henrik Nykänen höll ett föredrag om hur kriget påverkade Finlands gränser. Bengt berättade om betydelsen av den finska hästen i kriget. Hästarna var så viktiga, att utan dem hade vi inte ha klarat oss berättade han.

Antskog började föreläsningen om tiden före kriget, då hans hemby ännu inte hade telefoner eller elektricitet. Han betonade den stora skillnaden mellan förr och nu. Ordspråket ”den gamla goda tiden” är inte fallet här, nu är det bättre.

Eleverna lyssnade på Antskog uppmärktsamt. Förutom att han berättade svarade han även på elevernas frågor, såsom vad som var det värsta du upplevt i krig, sårade du dig, kunde ni sova på natten, vilken typ av vapen användes, vilken typ av armeutbildning, hur posten fungerade osv. Man var även intresserade om man hade ledig tid och vad man gjorde då. Slutligen presenterade Antskog sitt minneskors och -medaljer, som han har fått.

[:fi]
OD6A5750_1

Amosparken skolassa oppilaat saivat arvokkaita vieraita kansallisena veteraanipäivänä 27.4. Nils Henrik Nykänen kävi kertomassa, kuinka sodat vaikuttivat Suomen rajoihin. Bengt Drugge kertoi suomenhevosen merkityksestä sodassa. Hevoset olivat niin tärkeitä, että ilman niitä ei olisi pärjätty. Sotaveteraani Kurt Antskog kertoi omista kokemuksistaan sodassa.

Antskog aloitti esitelmänsä ajasta ennen sotaa, jolloin omassa kotikylässä ei vielä ollut puhelinta ja sähköä. Hän painotti, kuinka suuri ero silloisella ja nykyisellä ajalla on. Sanonta ”vanhoina hyvinä aikoina” ei päde tässä, nykyään on paremmin.

Oppilaat kuuntelivat keskittyneesti Antskogia. Hän vastaili esitelmänsä ohessa oppilaiden esittämiin kysymyksiin, kuten mikä oli pahinta, mitä koit sodassa, haavoituitko, pystyittekö nukkumaan öisin, millaisia aseita oli käytössä, millaista armeijakoulutusta silloin annettiin, miten posti kulki jne. Mahdollinen vapaa-aika armeijassa kiinnosti myös, mitä silloin tehtiin? Lopuksi Antskog esitteli saamiaan muistoristejä ja mitaleja.

[:]