Vardagsrum och secondhand- shop planeras i Dalsbruk

15.12.2022 - annonsbladet

vardagsrum_art

Röda Korset planerar i samarbete med kommunens Ungdomsverkstad skapa ett vardagsrum för tredje sektorn där ortens föreningar har en plats för program och möten. Lokalen ska också fungera som Ungdomsverkstadens verksamhetspunkt, där ungdomar får stöd och hjälp för att komma vidare i livet.

Kommunen står för faciliteterna och handledningen av ungdomarna medan Röda Korset stöder ungdomarna med meningsfullt och lärorikt program samt koordinerar övriga tredje sektorns aktörer i Dalsbruk.

- Vi vill skapa ett öppet vardagsrum för alla bybor i centrala Dalsbruk med intressant innehåll dit alla är välkomna, säger Annalena Sjöblom, verksamhetsledare på Åbolands distrikt

I utrymmet, som ligger vid infarten till Fabriksområdet, ska även en secondhand-shop som drivs av Röda Korset öppnas och verksamheten ger en arbetslivsrelaterad inlärningsmiljö för ungdomar i behov av stöd. Inkomsterna från secondhandbutiken går till lokal rödakorsverksamhet på orten. Just nu pågår olika projektansökningar för verksamheten och vardagsrummet planeras att öppna tidigast i mars 2023.

Ungdomsverkstadens verksamhet omformas då Fyren som socialverksamhet vid årsskiftet övergår till välfärdsområdet, medan Ungdomsverkstaden och uppsökande ungdomsarbete stannar kvar i kommunen. 

- Det här är en ypperlig möjlighet för oss att bland annat erbjuda Kimitoöns ungdomar en verksamhetsmiljö där man direkt kommer i kontakt med arbetslivet. Det ger också en naturlig kontakt med närsamhället, tredje sektorn och ett forum för generationsöverskridande samarbete”, säger Henrika Tytärniemi, ansvarig handledare vid Ungdomsverkstaden.

 

(artikeln fortsätter under annonsen)

15.12_kompass_254x140_HighRes

- Via det nyetablerade samarbetet kommer vi dessutom satsa på en försökskultur där ungdomarna har större möjligheter att påverka och forma verksamheten så den gynnar dem på bästa sätt, säger hon.

Arbetsgruppen hoppas också på ett samarbete med lokala företag som kan erbjuda ungdomarna arbetsprövning och ge dem en inblick i olika branscher. På så sätt hoppas man också ge en möjlighet till anställning till exempel under högsäsong, via läroavtal, praktikplatser mm. Företag som är intresserade av att utveckla ett samarbete får gärna vara i kontakt med Ungdomsverkstaden för att bolla olika idéer poängterar Tytärniemi. Hon tror starkt på att en förankring med goda kontakter och arbetserfarenheter i ett tidigt skede medför att ungdomar stannar kvar på Kimitoön eller efter slutförda studier gärna kommer tillbaka till för att bo och jobba.

Verksamheten grundar sig på hållbar utveckling, där social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet fungerar som grundstenar.

- För det lokala Röda Korset ger verksamheten en välkommen plats att samla olika aktörer till samma utrymme- så här kan vi göra mycket mer för att öka välmående hos olika målgrupper, säger Anne Majonen, ordförande för FRK Dragsfjärds avdelning.

Man informerar hur planeringen och arbetet framskrider via kommunens och Röda Korsets webbsidor samt via sociala medier. Man  ser även fram emot olika typer av innovativa samarbeten. 

 

Text: ABL

abl_prenumerera_6x185web

Beställningsformulär

 

Beställ enkelt per e-post info@abl.sillipilvi.fi
Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram