Välj ambulans - inte hälsostationen i Dalsbruk!

hvc_Dalsbruk_artikel

En arbetsolycka hände i Dalsbruk förra veckan, då en arbetstagare vid Byggis fick en fallande bit av en bjälke i ögat. Man kunde tycka att det är tur i oturen att Dalsbruks hälsostation låg alldeles intill (100 meter), men tyvärr hjälpte det inte den här gången.  Enligt Leif Nordgren från Byggis vägrade man vid hälsostationen att ta emot ett olycksfall, med motiveringen att läkaren hade bråttom. Man fick order om att åka vidare till hälsostationen i Kimito. Där följde en väntan på nästan två timmar, efter vilket patienten fick en remiss till Åbo Universitetssjukhus. Nordgren berättar att skadan har skötts smidigt och omsorgsfullt vid sjukhuset i Åbo.

- Vad är det för sjukvård vi har på ön? Varför finns det läkare här, om de inte kan ta emot olycksfall? Kan de verkligen ha så bråttom? frågar sig Nordgren.

Han poängterar dock att han inte beskyller personalen på hälsostationen, utan är bitter på de beslut som fattats högre upp.

- Som bruksare är jag inte nöjd med hur det har gått. Det hela började med röntgenapparaten som donerats till Dalsbruk. Då den skulle förnyas placerades den i Kimito. Efter det har allting gått samma väg, tycker han.

Norgren uttrycker i sammanhanget sitt missnöje med beslutet att stänga Dalsbruks hälsostation under två månader i sommar, då det finns som mest folk på orten. Nordgren är beroende av den närliggande hälsostationen, för sin handikappade son. Sommaren ställer till problem – för att få det han behöver till sonens vård måste han lämna in en lång lista på förhand.

 

ANNONSBLADET KONTAKTAR omsorgschef Maria Wallin och omsorgsnämndens ordförande Niklas Guseff, för att försöka reda ut orsaken bakom det här. Ingen av dem tar förstås ställning till det här enskilda fallet. Men detta hänger ihop med ett beslut från kommunen om de två hälsostationernas olika roller. Dalsbruk är till för icke brådskande läkarvård och Kimito för brådskande läkarvård – så här har det fungerat redan i några år. I Kimito finns alltså beredskap att sköta akut sjuka, medan Dalbruksmottagningen är en tidsbeställningsmottagning.

- Är man akut sjuk kan det hända att man behöver röntgen, vilket finns enbart i Kimito. Måste man åka vidare till sjukhus är det kortare väg att därifrån åka vidare, sade Wallin i en tidigare artikel i Annonsbladet.

Hon konkretiserar nu att personalen i Dalsbruk ofta har dagarna fullbokade med patienter, och de som jobbar där är så få, att det faktiskt inte finns tid för akutfall.

Beslutet om den här klassificeringen fattades i samband med behandling av budget och ekonomiplan för några år sedan. Det betyder alltså att det här har godkänts av politikerna som under förra valperioden satt i kommunstyrelsen och i fullmäktige.

 

GUSEFF HÅLLER MED OM att linjedragningen här är tydlig och att invånarna måste inse att man inte kan få akut läkarvård vid Dalsbruks hälsostation.

- Visst har alla en plikt att hjälpa ifall någon håller på att dö. Men behöver man akut hjälp i dag fungerar det inte längre så att man då kommer till hälsovårdscentralen. Händer det något akut ringer man efter ambulans. Till Dalsbruks hälsostation ska man inte komma om man inte har en tidsbokning, säger Guseff.

 

Text: Emilia Örnmark, Foto: ABL-arkiv

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram