Turistsäsongen närmar sig

Launokorpi_artikel

Då det gäller grupper frågar man om besöksmål för dags- och rundturer. 

Kommunens utvecklare av turismen och destinationerna, Stella Törnroth, Kaisa Launokorpi vid J & M Launokorpis bussbolag, guiderna på Kimitoön och i Salo har alla positiva förväntningar inför sommaren. Världsläget är förvisso osäkert. Den internationella turismen är mindre än normalt och bl.a. Visit Finland avslutar sin marknadsföring i Ryssland. Konkurrensen om inhemska turister hårdnar och man hoppas att de ska välja att resa i hemlandet också i år. Detta är den enda möjligheten att liva upp resebranschen i den rådande krisen. P.g.a. det osäkra läget bokar de flesta sin resa först närmare avresedagen. Detta skapar utmaningar för arrangörerna, guiderna och leverantörerna av olika tjänster. Egentliga Finland och skärgården gynnas av sin naturmiljö och sin kulturhistoriska rikedom. Skärgården nås året om.

DE SOM planerar en resa till Kimitoön frågar efter öppettider, möjligheter att arrangera lägerskolor och välmåendedagar för arbetstagare, tidtabeller i sjötrafiken, begivenheter, inkvartering och alldeles speciellt aktiviteter. Då det gäller grupper frågar man om besöksmål för dags- och rundturer. Äldre gruppresenärer är intresserade av sommarens och höstens stora begivenheter med möjligheter att handla. Man informerar dem om hur fin skärgården är om hösten.

Fortfarande blir turisterna förvånade över att avståndet till Åbo och Helsingfors är så kort men också över de tämligen långa avstånden mellan olika beöksmål på Kimitoön. De lokala guiderna har gjort upp ruttförslag och researrangören J & M Launokorpi har planerat olika paketresor. Launokorpis resepaket till bl.a. Åland, Tyskland, Lofoten, Öland och Gotland samt de olika skärgårdsturerna är populära. Förväntningarna på beställningsturer finns också.  Söderlångvik Gård besöktes i fjol av 15.572 personer och i år väntar man sig lika många besökare.

(artikeln fortsätter under annonsen)

kompass_254x140_abl_202213

KAISA LAUNOKORPI berättar att turisterna vill uppleva nya saker och att det är vad företaget strävar att ge dem. Temaresor såsom mat-, cykel- och ridningsutflykter väcker intresse. Hon nämner den underjordiska rökbastun i Finnhova och i april en utfärd med Helene Schjerfbeck-tema. På sommaren kommer bolaget att köra en busstur mellan Kimito och Helsingfors. Turen startar på torsdagsmorgonen från Kimito och på fredagskvällarna kör man från Helsingfors till Dalsbruk. Man planerar lägga de färdiga resepaketen på en online-plattform så bokningarna och betalningen i huvudsak kan ske online. Guiden Calle Storm säger att skärgårdskryssningarna i fjol slog rekord. Redan nu har man bokningar för sommaren. Kryssningarna ordnas onsdagar, fredagar och lördagar under veckorna 26-31.

skärgården_artikel

ARC GATE-projektet bekostas av Central Baltic. Med dess hjälp, och andra utvecklingsprojekt inom turismtrafiken  anbringas i sommar nya digitala infotavlor i hamnarna i Dalsbruk och Kasnäs. Med projekten strävar man bl.a. till att göra det lättare att hitta rätta kommunikationer.

Tidtabellerna för havs- och busstrafiken koncentreras på Matkahuoltos öppna gränssnitt där man utnyttjar den digitala reseinformationen på infotavlorna i hamnarna, säger Stella Törnroth.

På infoskärmen kan man bläddra fram vad som händer i området. Begivenheterna överförs direkt från Visit Kimitoöns händelsekalender. Man hoppas att alla arrangörer av begivenheter ska utnyttja kommunens gemensamma arbetsredskap allt aktivare så att invånarna, fritidsboende och besökare ska hitta intressanta begivenheter året om. Redan nu finns där mycket olika händelser såsom Sagalunds levande lördagar, filmförevisningar, Öröresorna, Bengtskärs Ådaresor och säsongöppningen i Vikingacentret i Rosala. I fortsättningen publiceras händelsekalendern också månatligen i Annonsbladet.

NORDIC GRAVEL SERIES grusvägscyklingsjippo arrangeras den 17-19 juni med tonvikt på internationalism. Jippot förverkligas i samarbete med lokala företag, bl.a. Söderlångvik och Storfinnhova. Vem som helst kan delta och på sin egen cykel njuta av landskapen. Mera info på Nordicgravel

DALSBRUKS byalag arrangerar den 11 juni öppning av sommarsäsongen med mångsidigt program (föreningen fyller 10 år). Info på byalaget Facebooksida. Också festivalen Norpas fyller 10 år. Stor publik väntas till Baltic Jazz och Kimitoöns Musikfestspel liksom till många andra begivenheter.

Guidernas promenader i Dalsbruk om torsdagarna veckorna 26-31 startar på torget och går till uddens ände. Bruksmuseets traditionella bruksvandringar fortsätter också. I dagarna öppnar guideföreningen en ny hemsida. Guideföreningen arrangerar också tillsammans med Dragsfjärds pensionärer fyra rundturer för ensamboende pensionärer. En av turerna sker i samråd med hemvården så, att personalen föreslår vilka rörelsehämmade patienter som kunde tas med. Den turen är kortare p.g.a. mat- och läkemedelstider. De övriga resorna är heldagsresor.

Calle Storm guidar i Dragsfjärd och medhjälpare på turerna är sex friska pensionärer. Storm har föreslagit att pensionärsföreningarna i Kimito och Västanfjärd skulle arrangera liknande utflykter.

GUIDEFÖRENINGEN för Salos och Kimitoöns guider fortsätter med sina traditionella, för alla öppna kyrkoguidningar på svenska och finska i samarbete med församlingen. Info i händelsekalendern, på församlingens hemsida och på föreningens kontinuerligt uppdaterade hemsida. En av Saloguidernas traditionella torsdagsturer från Salo går till Björkboda. I juli planeras en lördagspromenad i Strömma.

KIMITOÖNS och Pargas gemensamma resetidning ”Skärgård 2022” kan igen avhämtas i matbutiker, bibliotek och infokiosken i Kasnäs. Företagare i turistbranschen kan före den 25 mars anmäla sig till en samarbetsverkstad som ordnas i Kasnäs den 6 april kl. 17.30. Där kan man berätta om sina sommarbegivenheter. Man går igenom bl.a. de strategiska målen för turistnäringen, Visit Kimitoöns roll, beslutar om resebranschens interna informationskanaler, överväger gemensam framtida marknadsföring och turismsatsningar i fortsättningen. Kasnäs berättar om STF-stigen och satsningarna på hållbar turism. Kaisa Launokorpi talar om hur viktigt det lokala samarbetet är. Avsikten är att reda ut researrangerandet terminologi och vad termerna innebär i praktiken. Ett gott samarbete och speciellt prissättningen är grunden då man skapar paketresor.

 

Text: Mirja Penna, Översättning.: Ingrid Sandman

saaristo_artikel