Tiden för att kontrollera skattedeklarationen är nu

4.5.2020 - Michael Nurmi

eurogrisen_0016692r

Den första utsatta dagen för att deklarera för lön- och pensionstagare är tisdag 5.5. De andra utsatta dagarna är 12.5 och 19.5. Den egna utsatta dagen för var och en finns antecknat i den förhandsifyllda skattedeklarationen och i MinSkatt.

Fem miljoner lön- och pensionstagare har fått sin förhandsifyllda skattedeklaration i mars–april. Kommunikationschef Nilla Hietamäki vid Skatteförvaltningen påminner om att det är dags att agera nu!

– Det går snabbt att kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen i MinSkatt. Om man vet att skattedeklarationen behöver kompletteras med exempelvis uppgifter om avdrag, lönar det sig att färdigt ta fram alla de uppgifter som behövs. MinSkatt handleder användaren framåt, säger Hietamäki.

Kontrollera inkomsterna, avdragen och kontonumret

Nilla Hietamäki berättar att för de flesta är uppgifterna redan färdigt rätt i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Hon påminner dock att kunden själv svarar för att uppgifterna i skattedeklarationen är korrekta.

– Man ska alltid kontrollera uppgifterna. Om de stämmer och inget behöver kompletteras behöver man inte göra något.

– Om deklarationen behöver kompletteras får man hjälp på webbplatsen skatt.fi, Skatteförvaltningens chatt och våra kanaler i sociala medier. Vi har samlat enkla anvisningar med hjälp av vilka kompletteringen av skattedeklarationen går lätt. Chatten handleder vardagar under tjänstetid och de veckor när skattedeklarationen ska lämnas på måndagar och tisdagar till och med klockan 19.

Utöver inkomster och avdrag lönar det sig även att kontrollera sin bakgrundsinformation.

– Det lönar sig särskilt att granska att kontonumret är rätt. Det påskyndar utbetalningen av en eventuell skatteåterbäring, säger Hietamäki.

Nu ska man också kontrollera fastighetsbeskattningsbeslutet – tiden för att betala skatten är först senare

De personkunder som äger en fastighet har också den utsatta dagen för att kontrollera fastighetsbeskattningsbeslutet i morgon. Fastighetsbeskattningsbeslutet har skickats till kunderna i mars.

– Det lönar sig också att kontrollera uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet. Om det finns något att korrigera eller komplettera lönar det sig att korrigera i MinSkatt. Den utsatta dagen för att korrigera är 5.5, säger Nilla Hietamäki.

– Betalningsdagarna för fastighetsskatten är först senare. I år infaller betalningsdagarna för fastighetsskatten för första gången vid olika tidpunkter för olika kunder. För de flesta personkunder infaller betalningsdagarna för fastighetsskatten i augusti och oktober.

 

Läs mera: Såhär kontrollerar du skattedeklarationen

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram