Specialarrangemang blir nya vardagen i skolorna

Kim-Bredenberg

Vi har fått direktiv av Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd över hur vi ska gå tillväga för att minska smittorisken i skolorna, berättar  Kim Bredenberg.

Grundskoleeleverna återgår till närundervisning fr.o.m. den 14 maj efter att ha fått distansundervisning sedan mitten av mars. Enligt  tf. utbildningschef Kim Bredenberg vid Kimitoöns kommun har distansundervisningen gått mycket bra och han tror att många av de digitala lösningarna man nu lärt sig och blivit tvugna att använda, även kommer att hänga med i framtiden.

- Lärarna har gjort ett oerhört bra arbete. Visst är många lärare trötta också efter denna intensiva period med många omställningar, men vi har klarat det bra, säger han.

SPECIALARRANGEMANGEN ÄR många för att få den nya skolvardagen att fungera i praktiken. Rektorerna i skolorna har ett utmaning att se till att det förekommer så få kontakter som möjligt i skolan.

- Vi har fått direktiv av Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd över hur vi ska gå tillväga för att minska smittorisken i skolorna. Vad gäller lågstadieeleverna så kommer de att få undervisning klassvis av sin klasslärare, till skillnad från tidigare då lärarna förflyttades mellan klasserna. I högstadiet kommer eleverna inte att byta från klassrum till klassrum, utan använda samma utrymme. Lärarna kommer inte att kunna sitta tillsammans i lärarrummet, utan håller möten och kontakten med varandra på distans, berättar Bredenberg.

REKTOR BRITT-MARI NORRBACKA vid Kimitonejdens skola är glad över att kunna återgå till närundervisning och det tror hon eleverna också är.

- Det blir inte en likadan skolvardag som det var innan coronakrisen. Vi kommer att behöva göra ändringar i t.ex. hur eleverna sitter i klasserna, hålla olika rastplatser och mycket mera. Jag är ändå glad över att vi har den här rymliga byggnaden och vi kommer även att få använda gymnasiets utrymmen, säger hon.

PÅ FRÅGAN OM DET framöver kommer att finnas möjlighet till att fortsätta gå i distansundervisning för de elever som t.ex. bor i samma hushåll som någon som hör till riskgruppen, svarar Bredenberg att den distansundervisning som skett hittills helt avslutas i och med att närundervisningen påbörjas. Det finns inte resurser att upprätthålla ett dubbelsystem.

- Har man någon i familjen som tillhör riskgruppen, så bör man tala med den vårdande läkaren kring barnets deltagande i närundervisningen. I specialfall ordnas undervisningen i mån av möjlighet flexibelt för dessa elever, förklarar Bredenberg.

 

Text: Rebecca Börman, Foto: Privat

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram