Skolvardagen börjar med coronaepidemin i åtanke

kimbredenberg_artikel

Tf. utbildningschef Kim Bredenberg

Nästa veckas onsdag, den 12 augusti är det skolstart för grundskoleeleverna på Kimitoön. I kommunen är det i år drygt 560 grundskoleelever som börjar sitt skolår då, varav 58 barn då har sin alldeles första skoldag. Skolan uppfyller många viktiga funktioner för både eleven och samhället. Utöver uppgiften att lära och förmedla kunskap, så är skolan också ett socialt rum för eleverna. Att få gå i skolan är också en lagstadgad rättighet som gäller alla barn i Finland.

I mars när coronaviruset började spridas i Finland, så blev plötsligt den vanliga skolvardagen och närundervisningen inte längre självklar. På bara några dagar blev eleverna, föräldrarna, lärarna och annan skolpersonal tvungna att ställa om till distansundervisning. Under förra läsårets två sista veckor blev det ändå igen möjligt att ordna närundervisning.

Tf. utbildningschef Kim Bredenberg berättar att man inkommande läsår går in för att så långt som möjligt ordna närundervisning.

– Vi kommer att undvika att övergå till distansundervisning igen så långt som möjligt. Utbildningsstyrelsen gav i början av juli ut instruktioner över hur undervisningen ska ordnas med coronaviruset i åtanke och det är utgående från det vi jobbar, säger han.

Bredenberg berättar ändå att distansundervisningen lyckades väldigt bra i våras.

– Både lärare och elever fann sig snabbt i den nya situationen och undervisningen löpte på bra. Under de två veckorna av närundervisning i maj hade lärarna möjlighet att kartlägga elevernas kunskaper och se var det möjligtvis fanns brister p.g.a. distansundervisningen. Under kommande läsår har man nu möjlighet att ta igen det som eventuellt missades då, förklarar han.

Trots det är ändå närundervisning att föredra p.g.a. flera orsaker. Utöver de orsaker som redan tidigare nämndes, så menar Bredenberg att en del ämnen är lättare än andra att undervisa på distans.

– De praktiska ämnena som t.ex. slöjd och ämnen där man laborerar, är knepiga att göra på distans. En del av den kreativa processen uteblir också när man inte är fysiskt närvarande: att bolla idéer och få feedback. Distansundervisningen kräver också självdisciplin av eleven, samt stöd och engagemang av föräldrarna, säger han.

 

HELT normal är ändå inte skolvardagen det här läsåret, utan den kommer att ske i samma stil som under de två veckorna av närundervisning i maj, men inte riktigt lika strikt.

– Elevgrupperna kommer att vara åtskilda i mån av möjlighet och alla elever kommer t.ex. inte att äta samtidigt. God hand- och hosthygien är också viktigt, säger han.

Ifall en ny stor våg av coronavirusfall skulle skölja över samhället, så är man den här gången förberedd på ett annat vis än i våras.

– Tillsammans med rektorerna gör vi upp en handlingsplan ifall det skulle ske. Vi har en beredskap ifall det igen skulle bli en karantän och kan t.ex. tillämpa hybridmodeller där eleverna är dels i skolan och dels på distans, förklarar han. Vi utgår inledningsvis med att försöka ha en så normal skola som möjligt, men pandemin finns fortfarande i bakgrunden och det är något vi måste beakta.

 

Text och foto: Rebecca Börman/IS