Sagalunds naturläger

9.6.2017 - Michael Nurmi

Det tvåspråkiga dagslägret där man koncentrerar sig på trädgård och konst, började igår, onsdagen den 7. Lägret ordnas på Sagalunds museumområde och pågår enda till idag fredag.

Lägrets program har börjat med att de sökt fram naturmaterial med olika egenskaper t.ex. något vasst och mjukt, och byggt en lägermaskot av dem. Lägerdeltagarna är finsk-, svensk- och tvåspråkiga barn i lågstadieåldern. En del av dem känner inte varandra från förut, men det verkar som alla redan har roligt tillsammans. Det blåser men annars är det soligt och skönt, som är bra eftersom största delen av programmet kommer att ske utomhus.

Målet är att deltagarna ska ha roligt i naturen och samtidigt lära sig om naturen och människan. Varför vi behöver naturen och hur allt har sin plats där. De kommer även att lära sig om matens produktion från trädgården till matbordet. Idag byggs insektshotell och kojor. Programmet består bl.a. av olika lekar, spel och workshops. Besökande konstnärer leder workshoppar där man gör konst av återvunnet material och saker man hittat från naturen.

Sagalund är med i Finska barnkulturcenters gemensamma ”Rajoja rikkovat recidenssit”, som är ett stort projekt som stöds av Suomen Kultuurirahasto. Projektet går ut på att en konstnär och en sakkunnig inom ett annat område arbetar tillsammans med en barn- eller ungdomsgrupp och tillsammans skapar ett konstverk där de tar hjälp av en unik residensplats. Naturlägret är en del av projektet i samarbete med dockteaterkonstnären Outi Sippola, miljöpedagogen Ville Laitinen och lägerbarnen.

På ”Sagalund lever evenemanget” den första juli, kan man se Outi Sippolas trädgårdsstig, där det ingår insektshotellet och kojorna som gjordes på lägret. Där finns även workshoppar och annat gratis program för alla åldrar. Trädgårdsstigen kan man även uppleva på Festival Norpas, söndagen den 6.8 kl.10-14 i Dalsbruk.

Ville leder lägret tillsammans med barnkulturkoordinatorn Kristina Tiainen, från Sagalund. Andrea Vannucci, Paulina Vesslin, Sari Kippilä, Lisa Roberts och Tuula Nikulainen leder konstworkshopparna för deltagarna. Det som gjorts på workshopparna ställs ut i Åbo under folktraditionsevenemanget Europeade 26-30.7.2017.

Naturintresserade Clarissa, Emma och Julia berättar att lägret hittills varit kul och att de redan fått nya vänner. Flickorna säger att lägerdragarna är trevliga och att man får göra mycket roliga saker som t.ex. tala om naturen. Clarissa ville komma på lägret för att hon förut varit på ett läger i Teijos naturpark med Ville som ledare och ville träffa honom på nytt. Emma och Julia har inte gått på läger förut.

Med barnen diskuteras om hur man är vänlig med djuren och naturen. De uppmuntras även till att vara snälla med varandra och ha det roligt och njuta av försommaren.

 

Text & Foto: Wilma Bergström

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram