Sagalunds naturläger

[:sv]

  • IMG_8714
  • IMG_8715
  • IMG_8725
  • clarissa_emma_julia

Det tvåspråkiga dagslägret där man koncentrerar sig på trädgård och konst, började igår, onsdagen den 7. Lägret ordnas på Sagalunds museumområde och pågår enda till idag fredag.

Lägrets program har börjat med att de sökt fram naturmaterial med olika egenskaper t.ex. något vasst och mjukt, och byggt en lägermaskot av dem. Lägerdeltagarna är finsk-, svensk- och tvåspråkiga barn i lågstadieåldern. En del av dem känner inte varandra från förut, men det verkar som alla redan har roligt tillsammans. Det blåser men annars är det soligt och skönt, som är bra eftersom största delen av programmet kommer att ske utomhus.

Målet är att deltagarna ska ha roligt i naturen och samtidigt lära sig om naturen och människan. Varför vi behöver naturen och hur allt har sin plats där. De kommer även att lära sig om matens produktion från trädgården till matbordet. Idag byggs insektshotell och kojor. Programmet består bl.a. av olika lekar, spel och workshops. Besökande konstnärer leder workshoppar där man gör konst av återvunnet material och saker man hittat från naturen.

Sagalund är med i Finska barnkulturcenters gemensamma ”Rajoja rikkovat recidenssit”, som är ett stort projekt som stöds av Suomen Kultuurirahasto. Projektet går ut på att en konstnär och en sakkunnig inom ett annat område arbetar tillsammans med en barn- eller ungdomsgrupp och tillsammans skapar ett konstverk där de tar hjälp av en unik residensplats. Naturlägret är en del av projektet i samarbete med dockteaterkonstnären Outi Sippola, miljöpedagogen Ville Laitinen och lägerbarnen.

På ”Sagalund lever evenemanget” den första juli, kan man se Outi Sippolas trädgårdsstig, där det ingår insektshotellet och kojorna som gjordes på lägret. Där finns även workshoppar och annat gratis program för alla åldrar. Trädgårdsstigen kan man även uppleva på Festival Norpas, söndagen den 6.8 kl.10-14 i Dalsbruk.

Ville leder lägret tillsammans med barnkulturkoordinatorn Kristina Tiainen, från Sagalund. Andrea Vannucci, Paulina Vesslin, Sari Kippilä, Lisa Roberts och Tuula Nikulainen leder konstworkshopparna för deltagarna. Det som gjorts på workshopparna ställs ut i Åbo under folktraditionsevenemanget Europeade 26-30.7.2017.

Naturintresserade Clarissa, Emma och Julia berättar att lägret hittills varit kul och att de redan fått nya vänner. Flickorna säger att lägerdragarna är trevliga och att man får göra mycket roliga saker som t.ex. tala om naturen. Clarissa ville komma på lägret för att hon förut varit på ett läger i Teijos naturpark med Ville som ledare och ville träffa honom på nytt. Emma och Julia har inte gått på läger förut.

Med barnen diskuteras om hur man är vänlig med djuren och naturen. De uppmuntras även till att vara snälla med varandra och ha det roligt och njuta av försommaren.

 

Text & Foto: Wilma Bergström

[:fi]
  • IMG_8714
  • IMG_8715
  • IMG_8725
  • clarissa_emma_julia

Kaksikielinen luontoleiri Sagalundin museoalueella alkoi eilen keskiviikkona 7.6, ja jatkuu vielä huomisen. Leirillä keskitytään kasvimaahan ja taiteeseen.

Leiri on käynnistynyt ohjelmalla jossa leiriläiset etsivät eri ominaisuuksien omaavia, esim. pehmeitä ja teräviä materiaaleja luonnosta, joista he kokoavat leirimaskotin. Leiriläiset ovat sekä suomen- että ruotsinkielisiä alaasteikäisiä lapsia. Osa heistä eivät tunne toisiaan ennestään, mutta näyttää siltä että kakki jo pitävät yhdessä hauskaa. Tuulta on mutta muuten on aurinkoista ja ihanaa, joka on hyvä asia koska suurin osa leirin ohjelmasta on ulkona.

Leirin päämääränä on, että leiriläiset pitävät hauskaa luonnossa ja samalla oppivat jotain ihmisestä ja luonnosta. Miksi tarvitsemme luontoa ja miten kaikelle on oma paikkansa. He tulevat myös oppimaan ruoan tuotannosta kasvimaalta ruokapöydälle. Tänään rakennetaan hyönteishotelleja ja majoja. Ohjelma koostuu mm. leikeistä, peleistä ja työpajoista. Vierailevat taiteilijat pitävät työpajoja joissa tehdään taideteoksia kierrätysmateriaaleista ja luonnonmateriaaleista.

Sagalund on mukana Suomen lastenkulttuurikeskuksien yhteisessä Rajoja rikkovat residenssit –hankkeessa, joka on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama iso projekti. Taiteilija sekä toisen alueen asiantuntija tekee yhteistyössä lapsi- tai nuorisoryhmän kanssa taideteoksen, käyttäen uniikkia residenssilokaatiota. Luontoleiri on osa tätä projektia nukketeatteritaiteilija Outi Sippolan, ympäristökasvattaja Ville Laitisen ja leiriläisten yhteistyössä. 

Outi Sippolan puutarha-aiheisen satupolun pääsee näkemään Sagalund lever 

-tapahtumassa heinäkuun ensimmäisenä päivänä klo 12-16. Tapahtumassa on myös paljon muuta ilmaista ohjelmaa ja työpajoja kaiken ikäisille. Tarinapolun voi myös kokea Festival Norpaksen ohjelmassa sunnuntaina 6.8. klo10-14 Taalintehtaalla.

Ville vetää leiriä Sagalundin lapsikulttuurikoordinaattori Kristina Tiaisen kanssa. Andrea Vannucci, Paulina Vesslin, Sari Kippilä, Lisa Roberts ja Tuula Nikulainen vetävät työpajojaan leiriläisille. Työpajojen tuotokset tulevat esille Europeade kansanperinnetapahtuman ajaksi Turkuun 26.-30.7.2017.

Luonnosta kiinnostuneet Clarissa, Emma ja Julia kertovat leirin olleen hyvä tähän saakka ja että he jo ovat saaneet uusia ystäviä. Tytöt sanovat että leirin vetäjät ovat mukavia ja että leirillä saa tehdä kaikenlaista kivaa, esim. puhua luonnosta. Clarissa on ennen ollut Villen leirillä ja halusi tavata hänet uudestaan. Tämän takia hän tuli leirille. Emma ja Julia ei ole ennen ollut leireillä.

Lapset keskustelevat ohjaajien kanssa kuinka ollaan kilttejä eläimille ja muulle luonnolle. Heitä kannustetaan myös olemaan kilttejä toisilleen ja nauttimaan kesän alusta luonnossa.

 

Teksti & Foto: Wilma Bergström

[:]