Puistopuille kaatosuunnitelma

Kunnan yhteiskuntatekniikan suunnitteluinsinööri Stefan Illman kertoo, että tänä vuonna laaditaan Taalintehtaan ja Kemiön puisto- ja keskustojen puiden kunto arvoidaan. Arviointia hyödynnetään puiden hoitosuunnitelmaa laadittaessa.

- Poistamme kuivat tai mädäntyneet oksat. Mikäli puu voisi aiheuttaa suoranaista vaaraa ja sitä ei kannata hoitaa, se kaadetaan. Useimmiten kaadetun puun tilalle istutetaan uusi puu. Jos vanha puu on sijainnut hankalassa paikassa näkyvyyden tai yhteiskuntatekniikan kannalta, päätämmä joka kerta, istutetaanko tillalle uusi.

Kaadetaanko Taalintehtaalta vielä puita ennen kuin arviointi ja suunnitelmat ovat valmiit?

- Öljanissa on haljennut puu ja se kaadetaan, mutta muita emme poista, Illman lupaa.

 

SOLVEIG FRIBERG kuuluu niihin, jotka ovat Facebookissa puolustaneet Taalintehtaan vanhoja puita. Sen vuoksi häntä on melko lailla arvosteltu.

- Minusta tärkeää on, ettei puita kaadeta noin vain ja että kunnalla on istutussuunnitelma. Onhan meillä saarella useita ammattitaitoisia arboristeja ja biologeja. Heitä voitaisiin varmaan kutsua konsulteiksi. Voihan eri ihmisillä olla eri mielipiteitä kylän puistakin, hän sanoo.

Friberg korostaa, että kaadot ja istutukset suoritetaan pitkällä tähtäyksellä ja suunnitelmallisesti.

- Ellei kunta hoida esimerkiksi puiston puita, joudumme tulevaisuudessa tilanteeseen, jossa kaikki puut joudutaan kaatamaan kerralla. Sehän ei kuulosta mukavalta. Olen tosi iloinen kuullessani laadittavasta suunnitelmasta.

 

JAN SJÖHOLM, joka toimii ympäristö- ja tekniikkaosaston työnjohtajana, toteuttaa puiden kaadon – välillä kunnan henkilökunnan avulla, välillä palveluita ostaen.

- Toki meille tulee tyytymättömien ihmisten soittoja puiden kaatojen jälkeen. Me emme kuitenkaan vain kaada puita vaan hoidamme myös puita poistamalla kehnoja oksia. Tällä hetkellä meillä ei ole istutustoimeksiantoja Taalintehtaan poistettujen puiden osalta mutta kyllä istutuskäsky varmaan tulee.

 

Teksti & kuva: Sam Cygnel, Käännös: IS

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram