Avverkningen av parkträd får en plan

Stefan Illman, planeringsingenjör inom samhällsteknik i kommunen, säger att en utvärdering av park- och samhällsträdens skick i Dalsbruk och Kimito görs i år. Utvärderingen ska sedan användas som grund för en plan enligt vilken träden sköts.

- Torra eller murkna grenar tas bort, och om trädet är till direkt fara och står utom räddning fälls det, men i de flesta fallen planteras ett nytt träd i dess ställe. Om det gamla trädet stått på ett besvärligt ställe med tanke på sikt eller samhällsteknik avgör vi från fall till fall om ett nytt kan planteras.

Kommer fler träd att fällas i Dalsbruk innan utvärderingen och planen är klara?

- Vi har ett träd i Öljan som är sprucket och som därför ska fällas, men några andra tänker vi inte ta bort, lovar Illman.

 

SOLVEIG FRIBERG är en av de som på Facebook tagit ställning för de gamla träden i Dalsbruk – och som fått en del ovett över sig på grund av det.

- Det viktiga, tycker jag, är att man inte fäller träd planlöst och att det finns en planteringsplan. Vi har ju fler yrkeskunniga arborister och biologer här på ön som säkert går att kalla in som konsulthjälp. Sedan kan man förstås ha olika åsikter då det gäller träd i byn, säger hon.

Friberg framhåller nyttan av att fälla och plantera långsiktigt och med eftertanke.

- Om kommunen låter bli att sköta till exempel träden i parken står vi i någon gång i framtiden inför situationen att alla måste fällas nästa samtidigt. Det låter ju inte bra, så därför är jag väldigt glad över att få höra om planen.

 

JAN SJÖHOLM, arbetsledare inom avdelningen för miljö och teknik, är den som verkställer trädfällningarna – ibland med egen personal och ibland genom köpta tjänster.

- Visst får jag missnöjda samtal när vi fällt träd, men vi fäller inte bara träd, utan vårdar dem också, genom att ta bort dåliga kvistar. För tillfället har vi inte fått i uppdrag att plantera nya träd i stället för de fällda i Dalsbruk, men säkert kommer det en sådan order.

 

Text och foto: Sam Cygnel

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram