Ökad coronasmitta på Kimitoön

Sami-Salminen_webbartikel

- Nu borde alla Kimitoöbor minimera antalet sociala kontakter och inte röra sig bland folk då det inte är nödvändigt, säger ledande läkaren Sami Salminen.

Den senaste tiden har fallen av covid-19 ökat markant på Kimitoön. Under de två senaste veckorna har fallen ökat med 12 personer och på måndagen hade vi totalt 17 fall. Under tisdagen tillkom det tre positiva testsvar, efter att man testat 58 personer under måndagen. Positivt i sammanhanget är att de positiva svaren var mindre i antal än väntat och att inga av de skolbarn som testades under måndagen var corona-positiva. Dessa fall är personer bosatta på Kimitoön, sedan finns det ytterligare några fall med personer skrivna på Kimitoön, men bosatta på annan ort.  Ledande läkaren Sami Salminen säger att han har en känsla av att fallen ännu kommer att öka den närmaste tiden. Från hälsocentralen arbetar man hårt med spårningen av smittan och med att få tag på alla personer som kan ha blivit exponerade. Arbetet med att spåra är tidskrävande och man har jobbat med detta under hela veckoslutet, denna vecka fås tilläggsresurser till spårningsarbetet.

De allra flesta som testat positivt är i åldern 40 till 70 år. Största delen har fått lindriga symtom, men några personer har fått allvarligare symtom. För den som testat positivt, väntar en minst sju dagar lång isolering och man måste vara symtomfri 48 timmar innan man får träffa andra igen. Salminen säger att incidenstalet, fall per 100 000 invånare, är högt för Kimitoön nu, men att det alltid ser värre ut då man räknar incidenstalet för mindre kommuner. Beredskapsledningsgruppen sammankommer regelbundet och diskuterar läget. I nuläget rekommenderas att alla fritidsaktiviteter håller paus. Om det visar sig att Kimitoön måste införa striktare restriktioner, så är det kommunstyrelsen som tar det beslutet. Enligt Salminen rör vi oss vid gränsen och den närmaste veckan avgör åt vilket håll vi är på väg.

- Avstånd är det absolut viktigaste, sedan kommer god handhygien. Därtill bör man använda ansiktsmask på offentliga ställen, säger Salminen.

EN SAK som verkligen oroar Salminen är att det visat sig att personer som är satta i karantän har rört sig på offentliga platser. Om man är satt i karantän, så ska man hållas hemma och inte utsätta andra människor för eventuell smitta. Om en person från en familj är satt i karantän, så får man förstås vistas i samma hem, men gärna ordna så att personen som är satt i karantän sover ensam. Ett karantänsbeslut är ett myndighetsbeslut. Man får gå ut på sin egen gård och till exempel rasta hunden om ingen annan kan göra det, men man får inte röra sig på offentliga platser. Det är på ens eget ansvar att man håller ett avstånd på minst två meter till andra. Man får inte heller besöka andra eller ta emot besök. Den som sitter i karantän kan få hjälp med butiksärenden, om man inte har möjlighet att få hjälp av släkt eller vänner.  Att bryta mot karantänsbeslut är straffbart.

Ett negativt testresultat är inte helt 100 % säkert, om symtomen fortsätter kan man behöva göra ett nytt test. Det är också mycket viktigt att personer med influensasymtom hålls hemma och undviker all social kontakt med andra. Nu behövs det att vi alla tänker efter och drar vårt strå till stacken för att få stopp på spridningen av corona på ön. Salminen uppmanar folk i alla åldrar att inte ordna kalas eller fester. Han säger vidare att det är onödigt att beskylla personer som testat positivt eller företag och platser, där smitta spridits. Platser där det förekommit exponering under en viss tid, är inte mera smittsamma än andra platser därefter. Det strör endast salt i såren för utpekade företag om människor börjar undvika dem.

- Nu borde alla Kimitoöbor minimera antalet sociala kontakter och inte röra sig bland folk då det inte är nödvändigt, säger Salminen.

Text: Maria Manelius/IS, Arkivfoto

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram