Nyutnämnda omsorgschefen: Kommunikation och samarbete

3_Karin Simola_artikel

Karin Simola.

Ekonomie magister Karin Simola har nyligen valts till omsorgschef i Kimitoöns kommun.

– Chefen har många olika uppgifter, nu också att förmedla sote-info till organisationen. Den står inför en kraftansträngning, den största omvälvningen i den kommunala förvaltningen på många tiotals år, säger hon.

Simola kom som fyraåring till Dalsbruk från Helsingfors. Hon hann få dagisvänner där och skolkompisar i Ytterkulla skola. Hon tog studenten i Kimitoöns gymnasium. Sin gymnasietid minns hon med stor glädje. Studierna förde henne sedan till Åbo. Redan under studietiden jobbade hon redan med export och senare för Nokia i Åbo, Esbo och Salo. Efter att ha återvänt till Kimitoön från huvudstadsregionen fick hon tjänsten som ekonomichef för Kimitoöns hälsocentral.

– En viktig orsak till att min familj slog sig ner på ön var att mor- och farföräldrarna fanns här, berättar hon men säger att också ortens litenhet och den gemenskapskänsla som uppstår på små orter spelade en roll för beslutet att flytta tillbaka.

Sönerna har alla gått i KÖG.

(artikeln fortsätter under annonsen)

kompass_254x140_abl_202129

SIMOLA är den som ska hålla ett vakande öga på all den byråkrati som styr social- och hälsovården, än så länge på kommunal, men när reformen förverkligas, på regional nivå. 

– Min roll är att på ett begripligt sätt hålla alla informerade om vad som gäller. Målgrupper är nämnden, personalen och brukarna av tjänsterna. Personalen ska veta vad som gäller och kunna känna sig trygg i sitt arbete också i fortsättningen.

Att ordna god service är naturligtvis målsättningen och Simola påminner om att enkäter visar att man har lyckats väl. Hon räknar med att Kimitoöns kommun tack vare sitt läge och speciellt sin skärgårdsdel också framgent kommer att kunna upprätthålla närservice. 

– Inför sote gäller det nu bl.a. att aktivt påminna om behovet av service också på svenska, framhåller hon.

Personligen anser hon att förvaltningsmaskineriet nog kan skötas av större enheter bara själva servicen finns nära brukarna. 

– Samhällelig service kan också kompletteras med privat. Den största utmaningen inom social- och hälsovården är att försäkra sig om att den viktigaste resursen – bra personal och duktiga förmän – finns att tillgå.

Simola betonar samarbetets betydelse; det gäller att ta vara på allt praktiskt kunnande och alla erfarenheter folk i branschen har att bidra med. Det gäller att vara lyhörd och lyssna till alla.

Eftersom budgeten är styrinstrumentet för verksamheten måste man utnyttja de begränsade resurserna så bra som möjligt och då gäller det att hålla igång dialogen både med dem som har ansvar för enheterna och med personalen på fältet.

KOPPLAR av gör Karin Simola med praktiska sysslor, trädgårdsarbete och hushållsgöromål. Vardagsmotion och promenader är viktiga för den som arbetar vid datorn. Familjen står naturligtvis i centrum och ibland hinner man med en tur till fritidsstugan i Nagu, som Karin utnyttjar turvis med sin bror. Hon kopplar också av med att läsa romantiska, eskapistiska romaner, avslöjar hon. En bra motvikt för en utpräglad ordningsmänniska, som ändå har också en kreativ ådra.

– Jag har förkärlek för gamla ting! berättar hon också.

Text & bild: Ingrid Sandman

Share this in: