Nytt ljus och ljud i Kimito kyrka

[:sv]

  • 20200326_200608_vaaka
  • 20200326_200439_vaaka

Kimito kyrkas renovering är klar och kyrkan kan tas i bruk igen. Arbetet med att förnya hela elsystemet, installera ny belysning och ljudteknik tog tio veckor. Veckan innan påsk hade man slutgranskning av renoveringen, då alla som ansvarat för projektet deltog och arbetet godkändes och undertecknades. Från församlingens sida deltog t.f. kyrkoherde Anders Laxell och ekonomichef Pernilla Gustafsson. En arbetsgrupp, med Rabbe Sjöberg som ordförande, har bevakat processen.

Huvudentreprenör var El-Sähkö Sjöholm som gjorde de elektriska installationerna. Tommy Sjöholm berättar att arbetet löpte enligt planerna och man kom bra överens med församlingen om förändringar under arbetet. Arbetet underlättades av en bra plan gjord av Strandells El. Kabeldragningarna var besvärliga i stenkyrkan. Man fick fräsa upp fogar mellan stenplattorna i golvet och gömma in ledningarna i mellanrummen, som sedan fogades samman igen. Det blev väldigt snyggt och man märker knappt de nya fogarna. Uppe på kyrkvinden har man dragit elkablar i en lång skena och fört in kablarna genom gamla befintliga hål till kyrkorummet nedanför. Längs väggarna i kyrksalen går kablarna sedan i svarta rör.

gruppen_3-11

Involverade i projektet var:  Mikael Eggert, Mikael Sjöblom, Rabbe Sjöberg, Kim Strandell, Peik Cygnel och/ja Tommy Sjöholm.

PROJEKTLEDARE Peik Cygnel säger att tanken med hela renoveringen var att byta ut gammal utrustning samt förbättra kyrkans belysning och ljudåtergivning. Arbetet har gjorts tillsammans med museiverket, som kommit med krav på vilka armaturer man får använda sig av och hurudan belysningen får bli. Efter lite diskussion fick man tillåtelse att lysa upp valven i kyrkan. Ljusstyrkan kan ändras enligt behov, till vardags kommer man att använda sig av ungefär 30% av effekten. Museiverket krävde också att de lokalt gjorda trekantiga lamporna från 1960-talet vid pelarna skulle sparas. Högre upp på pelarna installerades vita lampor som är riktade åt olika håll. Belysningssystemet har olika inställningar för gudstjänster, förrättningar och musikuppträdanden. I vapenhuset hänger tre filamentlampor i rökt glas med ett varmt gulaktigt sken och välkomnar kyrkobesökarna.

Som övervakare av det tekniska fungerade Mikael Eggert, som även kom med idéer för belysningen. Mikael Sjöblom var arbetsskyddsövervakare för projektet. Arbetet med att förnya ljudtekniken har utförst av Audico. Personalen kommer att få skolning av företaget.

DÅ EN KYRKA varit ur bruk för en renovering, skall den återinvigas. Man hade tänkt ordna invigningsgudstjänst genast efter renoveringen men på grund av coronaepidemin och det undantagstillstånd som råder, får församlingen och församlingsmedlemmarna nu vänta med detta. Man hoppas på att kunna ordna med festgudstjänst så fort läget tillåter.

Text & framside & gruppfotot: Maria Manelius Käännös: Ingrid Sandman,
Interiörfoton: Dan Lindström / www.nylund.fi

[:fi]
  • 20200326_200608_vaaka
  • 20200326_200439_vaaka

Kemiön kirkon kunnostus on valmiina ja kirkko voidaan ottaa käyttöön. Koko sähköjärjestelmän uusiminen sekä uuden valaistuksen ja äänitekniikan  asentaminen kesti kymmenen viikkoa. Lopputarkastus suoritettiin viikkoa ennen pääsiäistä. Paikalla olivat kaikki projektista vastanneet. Työt hyväksyttiin ja kuitattiin. Seurakunnan puolesta tilaisuuteen osallistui v.t. kirkkoherra Anders Laxell ja talouspäällikkö Pernilla Gustafsson. Työryhmä puheenjohtajanaan Rabbe Sjöberg on valvonut prosessia.

Pääurakoitsija El-Sähkö Sjöholm vastasi sähköasennuksista. Tommy Sjöholmin mukaan työ sujui suunnitelmien mukaisesti. Yhteistyö seurakunnan kanssa koskien työn aikana syntyneitä muutoksia sujui myös hyvin. Työtä helpotti Strandells El:in laatima hyvä suunnitelma.

Hankalia olivat kaapeleiden asennukset keskiaikaisessa kivikirkossa. Oli pakko tehdä urat kivisten lattialaattojen saumoihin ja piilottaa kaapelit sinne, minkä jälkeen urat täytettiin uudestaan. Lopputulos on hyvin siisti eikä uusia saumoja juuri huomaa. Kirkon ullakolla sähkökaapelit on asennettu pitkään kiskoon josta kaapelit on laskettu kirkkotilaan katon olemassa olevien reikien kautta. Kirkkosalin seinissä kaapelit on piilotettu mustiin putkiin.

gruppen_3-11

Projektissa mukana olivat: Mikael Eggert, Mikael Sjöblom, Rabbe Sjöberg, Kim Strandell, Peik Cygnel ja Tommy Sjöholm.

PROJEKTIN johtaja Peik Cygnel kertoo, että kunnostuksen päämääränä oli vaihtaa vanhat varusteet sekä parantaa kirkon valaistusta ja äänentoistoa. Työ on suoritettu yhdessä tuumin Museoviraston kanssa. Virasto on ohjeistanut valaisimien valinnassa ja valaistuksesta yleensäkin. Keskusteluja käytiin mm kirkon holvien valaisemisesta, minkä virasto lopulta salli. Valaistuksen voimakkuutta voidaan tarpeen mukaan säätää. Normaalisti tehosta käytetään n. 30 prosenttia. Virasto vaati, että pylväiden paikallisesti tuotetut 1960-luvun valaisimet säilytetään. Ylempänä asennettiin eri suuntiin valkoisia valaisimia. Valaistusjärjestelmää säädetään eri tavalla jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja musiikkiesiintymisten aikana. Asehuoneessa on kolme savulasista filamenttilamppua, joissa lämmin kellertävä valo.

TEKNISEN työn valvojana toimi Mikael Eggert. Hänelläkin oli ideoita valaistuksen suhteen. Työsuojeluvalvojana toimi Mikael Sjöblom. Äänitekniikan uusimistyöstä vastasi Audico, joka myös kouluttaa kirkon henkilökuntaa tekniikan käytössä. Kirkon oltua kunnostuksen aikana käyttämättä se on vihittävä käyttöönsä uudestaan. Ajatuksena oli järjestää vihkimisjumalanpalvelus välittömästi kunnostuksen jälkeen. Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi seurakunta ja seurakunnan jäsenet joutuvat nyt odottamaan kirkon uudelleen vihkimistä. Tarkoituksena on järjestää juhlajumalanpalvelus heti, kun tilanne sen mahdollistaa.

Teksti & etusivu- ja ryhmäkuva: Maria Manelius Käännös: Ingrid Sandman,
Kuvat sisältä: Dan Lindström / www.nylund.fi

[:]