Nya välkomnas med i ”Seniorer i skolan”

Senioreriskolan_artikelfoto

Tredjeklassisterna Calicia (t.v.) och Célia (t.h.) Lindström uppskattar Stigs närvaro i skolvardagen. De tycker att han är humoristisk och trevlig, och det är roligt när han berättar om hur det var förr.

I 20 år har Folkhälsan bedrivit ”Seniorer i skolan”- verksamhet. En senior i skolan är en vuxen som helt på frivillig basis fungerar som en extra resurs och stöd i arbetet för såväl barnen som personalen. Senioren deltar i skolvardagen under några timmar i veckan och uppgifterna planeras utgående från seniorens egna intressen och önskemål.

I Amosparkens skola har Stig Lundström, 73 fungerat som skolfarfar i 6 år. Han tycker det är mycket givande och rekommenderar det varmt för andra som har lite tid över och vill använda den till att hjälpa till. Seniorer i skolan är mycket uppskattade både av lärare och elever. Extra händer behövs alltid och en ökad vuxennärvaro i skolan ger trygghet för barnen. Stig är populär bland eleverna och fick på hösten ett varmt välkomnande när han första gången besökte sina tredjeklassister, som han varit skolfarfar för sedan första klass. På frågan om det krävs specialkunskaper för att bli senior i skolan, säger Stig att det inte behövs. Senioren är en helt vanlig människa, med lite extra tid och vilja att hjälpa till och som tycker om att umgås med barn. Viktigt är också att kunna beakta barns sätt att tänka och förstå saker.

Senioren i skolan behöver inte vara specialist i något skolämne, men har man kunskaper och egna erfarenheter och specialkunnande från yrkeslivet eller från hobbyn så får man gärna dela med sig av dem. Stig som arbetat största delen av sitt liv på bank, men även drivit jordbruk, brukar berätta för barnen om ekonomi och arbetet som jordbrukare. Barnen får fråga frågor och tycker det är väldigt intressant att höra om hur det var förr, berättar Stig. Livserfarenheten är det viktigaste en senior i skolan kan dela med sig av. Vill man så kan man också komma överens om att enbart delta i undervisningen i något visst ämne, t.ex. har man en skolfarfar i Amosparken som enbart deltar i slöjdundervisning, eftersom han har specialkunnande inom träslöjd.

Folkhälsans koordinator för frivilligverksamhet i Åboland Chatrin Kotka, berättar att eftersom verksamheten är helt frivillig så är det upp till var och en att själv avgöra hur mycket tid och på vilket sätt man vill fungera som senior i skolan. Lönen man får är nya upplevelser och erfarenheter. Folkhälsan ordnar även träffar och inspirationsdagar för frivilliga under vilka man har möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra seniorer i skolor.

- På Kimitoön har många seniorer slutat med verksamheten p.g.a. hög ålder, berättar Kotka. Därför välkomnas nu många nya seniorer med på Kimitoön. Det ordnas en introduktionskurs för nya intresserade frivilliga för verksamheten torsdagen den 24.10 i Åbo. Alla intresserade är varmt välkomna att ta kontakt med via e-post chatrin.kotka@folkhalsan.fi eller telefon 044 4883000.

 

Text & Foto Rebecca Börman  Käännös Ingrid Sandman

 

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram