Nya välkomnas med i ”Seniorer i skolan”

[:sv]

Senioreriskolan_artikelfoto

Tredjeklassisterna Calicia (t.v.) och Célia (t.h.) Lindström uppskattar Stigs närvaro i skolvardagen. De tycker att han är humoristisk och trevlig, och det är roligt när han berättar om hur det var förr.

I 20 år har Folkhälsan bedrivit ”Seniorer i skolan”- verksamhet. En senior i skolan är en vuxen som helt på frivillig basis fungerar som en extra resurs och stöd i arbetet för såväl barnen som personalen. Senioren deltar i skolvardagen under några timmar i veckan och uppgifterna planeras utgående från seniorens egna intressen och önskemål.

I Amosparkens skola har Stig Lundström, 73 fungerat som skolfarfar i 6 år. Han tycker det är mycket givande och rekommenderar det varmt för andra som har lite tid över och vill använda den till att hjälpa till. Seniorer i skolan är mycket uppskattade både av lärare och elever. Extra händer behövs alltid och en ökad vuxennärvaro i skolan ger trygghet för barnen. Stig är populär bland eleverna och fick på hösten ett varmt välkomnande när han första gången besökte sina tredjeklassister, som han varit skolfarfar för sedan första klass. På frågan om det krävs specialkunskaper för att bli senior i skolan, säger Stig att det inte behövs. Senioren är en helt vanlig människa, med lite extra tid och vilja att hjälpa till och som tycker om att umgås med barn. Viktigt är också att kunna beakta barns sätt att tänka och förstå saker.

Senioren i skolan behöver inte vara specialist i något skolämne, men har man kunskaper och egna erfarenheter och specialkunnande från yrkeslivet eller från hobbyn så får man gärna dela med sig av dem. Stig som arbetat största delen av sitt liv på bank, men även drivit jordbruk, brukar berätta för barnen om ekonomi och arbetet som jordbrukare. Barnen får fråga frågor och tycker det är väldigt intressant att höra om hur det var förr, berättar Stig. Livserfarenheten är det viktigaste en senior i skolan kan dela med sig av. Vill man så kan man också komma överens om att enbart delta i undervisningen i något visst ämne, t.ex. har man en skolfarfar i Amosparken som enbart deltar i slöjdundervisning, eftersom han har specialkunnande inom träslöjd.

Folkhälsans koordinator för frivilligverksamhet i Åboland Chatrin Kotka, berättar att eftersom verksamheten är helt frivillig så är det upp till var och en att själv avgöra hur mycket tid och på vilket sätt man vill fungera som senior i skolan. Lönen man får är nya upplevelser och erfarenheter. Folkhälsan ordnar även träffar och inspirationsdagar för frivilliga under vilka man har möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra seniorer i skolor.

– På Kimitoön har många seniorer slutat med verksamheten p.g.a. hög ålder, berättar Kotka. Därför välkomnas nu många nya seniorer med på Kimitoön. Det ordnas en introduktionskurs för nya intresserade frivilliga för verksamheten torsdagen den 24.10 i Åbo. Alla intresserade är varmt välkomna att ta kontakt med via e-post chatrin.kotka@folkhalsan.fi eller telefon 044 4883000.

 

Text & Foto Rebecca Börman  Käännös Ingrid Sandman

 

[:fi]
Senioreriskolan_artikelfoto

Kolmosluokkalaiset Calicia (vas.) ja Célia (oik.) Lindström arvostavat että Stig on läsnä koulussa. Hän on heistä huumorintajuinen, mukava ja heistä on mukava kuulla miten oli ennen.

Folkhälsan on jo 20 vuoden aikana järjestänyt ”Seniorer i skolan” -toimintaa. Tämä tarkoittaa, että ikäihminen vapaaehtoisesti toimii koulun lisäresurssina ja koulussa tehtävän työn tukena niin lapsille kuin henkilökunnalle. Hän osallistuu koulun arkeen muutamia tunteja viikossa. Hänen toimintansa suunnitellan ihäihmisen omien kiinnostuksen kohteiden ja toivomusten perusteella.

Stig Lundström, 73 on toiminut Amosparkens skolan ”isoisänä” kuusi vuotta. Hänestä se on ollut hyvin antoisaa ja siksi hän lämpimästi suosittelee sitä muillekin ikäihmisille, joilla on hieman ylimääräistä aikaa ja jotka haluavat auttaa. 

Sekä opettajat  että oppilaat arvostavat kovasti isovanhempina koulussa toimivia ikäihmisiä. Lisäapu on aina tarpeen. Kun kouluissa on enemmän aikuisia, lapsetkin tuntevat olonsa turvalliseksi.

Stig on suosittu ja oppilaat toivottivat hänet lämpimästi tervetulleeksi, kun hän syksyllä saapui ensimmäistä kertaa kolmanteen luokkaan; hän on toiminut vaarina näille oppilaille jo ensimmäisestä luokasta lähtien. Stig kertoo, ettei kouluvaari tarvitse erikoisosaamista. Kouluvaari ja koulumummi ovat ihan tavallisia, lasten parissa viihtyviä ja lapsia ymmärtäviä ihmisiä.

Minkään kouluaineen tietoja ei kaivata, mutta työkokemuksiaan ja työelämän tai harrasteiden kautta kertynyttä erikoisosaamistaan voi kyllä hyödyntää lasten kanssa toimiessaan.

Stig on toiminut pankkialalla, mutta myöskin maanviljelyksen parissa. Hän kertoo lapsille taloudesta ja maanviljelijän työstä. Lapset kyselevät menneistä ajoista ja ovat kiinnostuneita siitä, miten asiat olivat ennen. Parasta, minkä ikäihminen voi antaa lapsille on elämänkokemus. 

Halutessaan ikäihminen voi myös osallistua pelkästään jonkun yksittäisen aineen opetukseen. Amosparkens skolassa on esimerkiksi eräs ikäihminen, joka osallistuu vain puutöihin, hän kun omaa alan erikoisosaamista.

Chatrin Kotka, joka toimii Folkhälsanin vapaaehtoistyön koordinaattorina Turunmaalla, korostaa kouluvaaritoiminnan vapaaehtoisuutta.

– Jokainen päättää, paljonko aikaa siihen käyttää ja millä tavalla haluaa toimia.

Palkkaa ei makseta, mutta palkkiona ikäihminen saa uusia kokemuksia ja elämyksiä. Folkhälsan järjestää vapaaehtoisille tapaamisia ja inspiraatiopäiviä. Silloin pääsee vaihtamaan ajatuksia ja kertomaan kokemuksistaan.

– Kemiönsaarella monet seniorit ovat lopettaneet toimintansa korkean iän vuoksi, Kotka kertoo.

Tämän takia Folkhälsan toivottaa uusia tervetulleiksi. Asiasta kiinnostuneille järjestetään kurssi Turussa torstaina lokakuun 10. päivänä. Ota yhteyttä sähköpostitse chatrin.kotka@folkhalsan.fi tai puhelimitse 044 4883 000.

 

Text & Foto Rebecca Börman  Käännös Ingrid Sandman

 

[:]