Nya Almahemmet redan igång

[:sv]

www_IMG_9088

Almahemmets verksamhet flyttades i början av veckan till Esperi Cares fastighet på Mästarvägen i Kimito, efter att bl.a. hälsoinspektören konstaterat att verksamhet i det gamla Almahemmet borde förbjudas p.g.a. hälsoskäl. Beslutet att flytta den kommunala äldrevården till nya lokaliteter togs av kommunstyrelsen på måndag kväll, varefter flytten kom igång med omedelbar verkan. Esperis fastighet kommer nu att hyras av kommunen under tre års tid, med möjlighet till förlängning.

Äldreomsorgschef Eva Manelius säger sig vara personligen belåten med beslutet.

– Det var ett bra beslut med tanke på omständigheterna. Visst har de nya lokalerna vissa praktiska brister som måste åtgärdas, men av de alternativen som fanns till hands tycker jag att beslutet var så bra det kunde bli. Som helhetsansvarig för äldrevården ser jag att det allra viktigaste är att åldringarna och personalen får vistas i friska utrymmen, det måste ha högsta prioritet.

Manelius berättar att Almahemmets klientdimensionering ändras från 32 till 30 i och med flytten, och att de två platserna som hamnar utanför inte var upptagna. Vilka praktiska konsekvenser flytten har för personaldimensioneringen vågar hon inte säga i det här skedet.

– Först måste vi anpassa verksamheten till de nya lokalerna, men det som redan är klart är att vi t.ex. fortsätter ha två personer i nattpersonalen.

Klienternas anhöriga informerades om flytten under ett möte i tisdags.

ORSAKEN till den snabba flytten var mikrobväxlighet och fuktskador som man nyss funnit i den gamla Alma-byggnaden. Byggnadstekniska problem fanns på flera olika håll, både i den nyare och den äldre delen.

Esperis fastighet på Mästarvägen färdigställdes hösten 2017.

 

Text och foto: Sam Cygnel, Käännös. Ingrid Sandman

www_IMG_9115
www_IMG_9087
[:fi]
www_IMG_9088

Almakodin toiminta siirtyi viikon alussa Esperi Caren kiinteistöön Kemiön Mestarintiellä. Palotarkastaja oli todennut, että alkuperäisen Almakodin toiminta olisi kiellettävä terveyssyistä. Kunnanhallitus päätti muutosta maanantai-iltana, minkä jälkeen muutto toteutettiin välittömästi. Kunta vuokraa Esperin kiinteistön kolmeksi vuodeksi. Vuokrasopimusta voidaan jatkaa..

Vanhushuollon päällikkö Eva Manelius kertoo itse olevansa kunnanhallituksen päätökseen tyytyväinen.

– Tilanteeseen nähden päätös oli hyvä. Toki uusissa tiloissa on joitakin korjattavia puutteita, mutta olemassa olevien vaihtoehtojen joukossa päätös oli mielestäni niin hyvä kuin odottaa saattaa. Vanhushuollon kokonaisvastuuta kantavana katson tärkeimmäksi, että vanhukset ja henkilökunta ovat terveellisissä tiloissa. Se on kaikkein tärkeintä.

Manelius kertoo, että Almakodin asiakaspaikkoja vähennetään muuton vuoksi 32:sta 30:een. Almakodissa oli kaksi tyhjää paikkaa. Miten paikkojen vähennys vaikuttaa käytännössä henkilöstämäärään, hän ei osaa tässä vaiheessa sanoa.

– Ensin meidän on mukautettava toimintamme uusien tilojen mukaan. Jo nyt on tiedossa, että meillä yövuorossa on jatkossakin kaksi henkilöä.

Asiakkaiden omaisia informoitiin tiistaina pidetyssä kokouksessa.

NOPEAN päätöksen syy on, että äskeisen tilatarkastuksen mukaan Almakodista on löytynyt mikrobikasvustoa ja kosteusvaurioita sellisista paikoista, jotka ovat suorassa yhteydessä toimitilojen sisäilmaan. Vaurioita ja rakennusteknisiä ongelmia löytyi useista paikoista sekä uudesta että vanhasta rakennuksesta.

Esperin kiinteistö valmistui vuoden 2017 syksyllä.

 

Text och foto: Sam Cygnel, Käännös. Ingrid Sandman

www_IMG_9115
www_IMG_9087
[:]