Niklas Enestam ny VD för vatten och värme

18.12.2020 - Michael Nurmi

Enestam_artikel

Havet är viktigt för Niklas Enestam. (foto privat)

Kommunstyrelsen valde vid sitt möte den 17 december Niklas Enestam till VD för Kimitoöns Vatten och Kimitoöns Värme. Behörighetskraven var lämplig högskoleutbildning eller annan lämplig examen. Goda kunskaper i båda inhemska språken fordrades också. Befattningen hade sökts av elva personer. 

Rekryteringen sköttes genom portalen Kuntarekry och fem av de sökande intervjuades av ordförandena för Kimitoöns Vatten respektive Kimitoöns Värme, tekniska nämndens ordförande, t.f. kommundirkektören samt tekniske chefen. Vid intervjun konstaterade gruppen att Enestam utöver lämplig utbildning och erfarenhet från den tekniska sektorn också har helhetssyn, samarbetsförmåga och vilja att utveckla arbetet och verksamhetsområdet.

Styrelsen utlät sig om planerna på att minska öppethållningen vid Salo polisstation så, att stationen inte längre om onsdagarna erbjuder tillståndsförvaltningstjänster och polisjour. Sommartid kan servicen tillfälligt begränsas ytterligare. I Kimitoöns kommuns utlåtande påpekas att Salostationen också framöver borde betjäna alla vardagar.

Polisens servicepunkt i Kimito är nämligen öppen bara varannan onsdag. Den behövs naturligtvis fortsättningsvis, men ortsborna behöver trots det kunna få service både i Åbo och Salo. I Salo har tillgången till bokningsbara tider varit god och man vill att det ska vara så också framgent. Kommunen påminnerdessutom om det stora antalet fritidsbor, som sommartid flerdubblar antalet invånare i kommunen. (IS)

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram