Mycket på gång i Dalsbruks Fabrik

1_fabrik-artikel

VD Göran Eriksson

Nya fasader på hallar, konstruktioner med över 100 ton stål och 600 löpmeter nya innerväggar har under de senaste månaderna byggts för att renovera de gamla fabrikshallarna i Dalsbruk. Därtill har ca 1,5 hektar asfalt lagts i vissa hallar och på gårdsplanerna. VD Göran Eriksson berättar att det har varit en oerhört hektisk sommar. I juni slöt man avtal med nya hyresgäster och har i bråd takt efter det iordningsställt hallar för deras verksamheter. Mellan 30 och 40 lokala yrkesmän har varit sysselsatta med detta, bland annat byggare, plåtslagare, elektriker och stålarbetare. Eriksson är nöjd med arbetet och säger att alla har jobbat mycket bra och flexibelt, så att man kunnat överlåta utrymmena till de nya hyresgästerna i augusti. Dalsbruks Fabrik Ab har nu över hälften av utrymmena uthyrda, vilket enligt Eriksson innebär att man ligger före jämfört med långsiktsplanen. De sista nedmonteringsarbetena avslutades ju först i vintras.

Renoveringarna och ombyggningsarbetena av hallarna innebär investeringar i miljonklassen. Då Dalsbruks Fabrik köpte hallarna och området av konkursboet fanns en stor reparationsskuld, som man nu efter hand åtgärdat i och med att man färdigställt utrymmen åt nya hyresgäster. Området har snyggats upp och fasader förnyats för att få en bättre image på området. På området finns ungefär 30 personer sysselsatta inom ett femtontal företag. Vid t.ex. båtlastningar är därtill ett antal lokala företagare engagerade.

AVENA Nordic Grain, som redan förra året började lagra havre i Dalsbruk och använda hamnen för transporter, har nu fått sällskap av ett par andra företag i samma bransch. Agro Lantmännen och Hankkija har nu också hyrt egna utrymmen i Dalsbruks Industrial & Logistics Park. Hamnen spelar en central roll för dessa hyresgäster, eftersom man lätt kan skeppa spannmålen ut till hela Europa med stora fartyg från Dalsbruk. Hamnen används också för virkestransporter, och på årsnivå kommer hamnen att anlöpas av totalt 25-30 fartyg. Hamnens strategiska betydelse kan inte underskattas, understryker Eriksson.

Vid infarten till fabriksområdet finns den stora vågen, som väger spannmålet i långtradarna, både innan och efter lossningen av spannmålet. Under hösten väntas flera hundra långtradare passera vågen. I samma byggnad har de olika företagen var sitt kontor. Harri Kiviaho, från hamnoperatören SeaPort Logistics, säger att spannmålet mognat sent i år och att det först nu börjat komma in i lager. Timo Kiviaho, berättar att de tar emot laster mellan 6 på morgonen till 20 på kvällen. Han står redo med en lövblåsare för att blåsa rent bilarna innan de kör in i hallarna för att lossa lasten, eftersom det är mycket viktigt med renligheten i hallarna som förvarar livsmedel.

DEN TIDIGARE mekaniska verkstaden har fått ett nytt golv av asfalt. Den första oktober flyttar TeijoLog Ab in och börjar tillverka bl.a. modulhus. Finslipning pågår ännu i hallen. Eriksson tror starkt på att träbyggnation och hantering av lantbruksprodukter är branscher som passar in i den gamla fabrikens utrymmen även i fortsättningen. På grund av coronapandemin finns det nu en del förhandlingar som ligger på is, beroende på en osäkerhet bland företagen.

Glädjande nog har även mindre lokala företag hyrt in sig på området. En nyhet är Juha-Pekka Seppäläs ”Saariston Mini varasto”, ett lager för både privatpersoner och företag, där man kan lagra mindre saker.

Mathias Lönnström hyr det gamla laboratoriet, som skall bli fotograferingsstudio och lager för hans webshop med maskeradkläder. På området finns redan tidigare mindre företag, främst inom byggnadsbranschen.

Text & foto: Maria Manelius

 

Företag som verkar i Dalsbruk Industrial & Logistics Park, dvs. utrymmen som ägs av Dalsbruks Fabrik Ab:

Dalsbruk Industrial & Logistics Parkin alueella toimivia yrityksiä:

Avena Nordic Grain Oy

Hankkija Maatalous

Lantmännen Agro

Kimitoöns Båtcenter Ab /

Kemiönsaaren Venekeskus Oy

Maskinentreprenör

Ben Lindström Ab / Oy

MLJ Johansson Oy Ab

CS Kiinteistötekniikka /

Asbestsanering -Asbestipurkutyöt

Seaport Logistics SL Oy

F:ma Tom Ek T:mi

F:ma Alexander Johansson T:mi

Skärgårdens Minilager Ab /

Saariston Minivarasto Oy

Oy Salmonfarm Ab

Transport Tero Lindroos Oy / Ab

Ateljee Lönnström

Marinero Ab

Seaside Service Ab Oy

Share this in: