Mer än bara lek på Silva daghem

Silva daghem
Många nya barn har kommit till Silva under det här verksamhetsåret.

Silva daghem och förskola i Kimito stod klart i december år 2015. Daghemmet och förskolan har både finsk- och svenskspråkiga daghemsgrupper och verkar i moderna och ändamålsenliga utrymmen.
Ingela Mollgren-Gustavsson är daghemsföreståndare vid enheten. Mollgren-Gustavsson kom till Silva daghem år 2021 och blev ordinarie på sin post förra året. Hon har tidigare arbetat inom småbarnspedagogiken på andra håll på Kimitoön.

– Jag trivs mycket bra i mitt arbete som daghemsföreståndare här. Mitt arbete är mångsidigt och jag stöder även småbarnspedagogerna och barnskötarna i deras arbete. En vardag på daghemmet är mer än bara lek.
Mollgren-Gustavsson samarbetar tätt även med sin vice föreståndare Elvira Uggeldahl, som även arbetar som lärare inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogerna har som uppgift att planera verksamheten på daghemmet för barnen.

Sammanlagt består personalen av 23 småbarnspedagoger, barnskötare och socionomer. Samtliga är kvinnor.
– Det skulle vara bra om fler män sökte till branschen. Barnen behöver också manliga förebilder, säger Mollgren-Gustavsson.

Att färre män söker sig till småbarnspedagogiken tror Mollgren-Gustavsson att kan bero på lönen. Om lönen skulle vara högre skulle fler män intressera sig för arbetet.

Då vi går en rundvandring i daghemmet syns flera barn titta i bilderböcker och rita. Både småbarnspedagoger och barnskötare finns i grupperna. Någon större brist på varken behörig personal eller personal över lag råder inte här, som fallet kan vara vid daghemsenheter i större städer. På senare tid har det dock märkts att färre behöriga söker våra lediga befattningar och vikariat.

Silva daghem och förskola är dessutom ett övningsdaghem som samarbetar med utbildningen för småbarnspedagoger vid Åbo Akademi.

Under en vanlig vardag på daghemmet är det först morgonmål som gäller, sedan sätter barnen sig för samling och efter det går de ut. Olika aktiviteter, enligt planen för småbarnspedagogik och förskola fyller daghemsdagen. Barnen kommer in till lunch och sedan är det vila som gäller för de yngsta. Efter mellanmålet är det fri lek tills barnen går hem för dagen.

Dagens program varierar ändå beroende på vädret utomhus eller om det är en temadag. Med jämna mellanrum besöker daghemsbarnen den närliggande skogen.
Mollgren-Gustavsson tillägger att antalet barn vid daghemmet under det senaste månaderna har ökat. Svensk- och finskspråkiga barn är blandade i daghemsgrupperna men förskoleundervisningen går på det skolspråk som de valt.

– Vi har många nya barn i de allra minsta grupperna för det här verksamhetsåret. I vår verksamhet försöker vi göra barnen bekanta med både finskan och svenskan från tidig ålder, säger Mollgren-Gustavsson.
Daghemmet har, förskolan medräknad, 97 barn. Trots att antalet barn i daghemmet stigit den senaste tiden, så har antalet minskat sett ur ett tidsperspektiv på fler år.

– En annan sak som jag har märkt är att barnen är längre perioder här under en dag jämfört med tidigare, säger Ingela Mollgren-Gustavsson.

TEXT & FOTO: John Illman

Molgeren-Gustavsson & Uggeldahl
Vice föreståndare Elvira Uggeldahl och daghemsföreståndare Ingela Mollgren-Gustavsson samarbetar tätt med varandra.
Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram