Silvan päiväkodissa muutakin kuin pelkkää leikkiä

Silva daghem
Silvaan on tullut monta uutta lasta tämän toimintavuoden aikana.

Kemiössä Silva-päiväkoti ja esikoulu valmistui joulukuussa 2015. Päiväkodissa ja esiopetuksessa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä päiväkotiryhmiä ja ne toimivat nykyaikaisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa.

Ingela Mollgren-Gustavsson on päiväkodin johtaja. Mollgren-Gustavsson aloitti Silva-päiväkodissa vuonna 2021 ja vakiintui tehtävässään viime vuonna. Hän on aiemmin työskennellyt varhaiskasvatuksessa muualla Kemiönsaarella.

– Nautin täällä todella paljon työstäni päiväkodin johtajana. Työni on monipuolista ja tuen myös varhaiskasvattajia ja lastenhoitajia heidän työssään. Arki päiväkodissa on muutakin kuin leikkiä.

Mollgren-Gustavsson tekee tiivistä yhteistyötä myös apulaisjohtajansa Elvira Uggeldahlin kanssa, joka toimii myös varhaiskasvatuksen opettajana. Varhaiskasvattajien tehtävänä on suunnitella päiväkodin toimintaa lapsille.

Henkilökuntaan kuuluu yhteensä 23 varhaiskasvattajaa, lastenhoitajaa ja sosiaalityöntekijää. He kaikki ovat naisia.

– Olisi hyvä, jos alalle hakisi enemmän miehiä. Lapset tarvitsevat myös miespuolisia esikuvia, Mollgren-Gustavsson sanoo.

Mollgren-Gustavsson uskoo, että syy siihen, miksi miehiä hakee vähemmän varhaiskasvatukseen, voi johtua palkasta. Jos palkka olisi korkeampi, useammat miehet kiinnostuisivat työstä.

Kun lähdemme kierrokselle päiväkotiin, useita lapsia voi nähdä katsomassa kuvakirjoja ja piirtämässä. Ryhmissä on sekä varhaiskasvattajia että lastenhoitajia. Ammattitaitoisesta henkilökunnasta tai henkilökunnasta ylipäätään täällä ei ole suurta pulaa, kuten suurempien kaupunkien päiväkodeissa voi olla. Viime aikoina on kuitenkin huomattu, että avoimiin ja väliaikaisiin työpaikkoihimme hakee vähemmän päteviä ihmisiä.

Silvan päiväkoti ja esikoulu on myös käytännön päiväkoti, joka tekee yhteistyötä yliopisto Åbo Akademin varhaiskasvatuksen opetuksen kanssa.

Tavallisina arkipäivinä päiväkodissa syödään ensin aamiaista, sitten lapset kokoontuvat istumaan ja sen jälkeen lähdetään ulos. Erilaiset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukaiset aktiviteetit täyttävät päivän. Lapset tulevat lounaalle ja sitten on nuorimpien aika levätä. Välipalan jälkeen on vapaata leikkiä, kunnes päivän päätteeksi lapset haetaan kotiin.

Päivän ohjelma vaihtelee kuitenkin riippuen säästä tai siitä, onko kyseessä teemapäivä. Päiväkodin lapset vierailevat säännöllisesti lähimetsässä.

Mollgren-Gustavsson lisää, että lasten määrä päiväkodissa on kasvanut viime kuukausina. Ruotsin- ja suomenkieliset lapset sekoitetaan päiväkotiryhmissä, mutta esiopetus järjestetään heidän valitsemallaan koulukielellä.

– Meillä on tälle vuodelle paljon uusia lapsia pienimmissä ryhmissä. Pyrimme toiminnassamme perehdyttämään lapset sekä suomeen että ruotsiin pienestä pitäen, Mollgren-Gustavsson kertoo.

Päiväkodissa on esikoulut mukaan lukien 97 lasta. Vaikka lasten määrä päiväkodissa on viime aikoina kasvanut, määrä on vähentynyt usean vuoden aikana.

– Olen huomannut myös, että lapset ovat täällä pidempään kuin ennen, Ingela Mollgren-Gustavsson sanoo.

TEKSTI & KUVA: John Illman

Molgeren-Gustavsson & Uggeldahl
Apulaisjohtaja Elvira Uggeldahl ja päiväkodin johtaja Ingela Mollgren-Gustavsson tekee tiivisti yhteistyötä.
Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram