Lucia bringar ljus i coronatider

Anne-Lindroos_20201022_125554_artikel

Luciamamman Anne Lindroos hjälper flickorna i Kimito.

Luciadagen firas den 13 december. De första uppgifterna om firandet av Luciadagen i Norden härstammar från Västergötland i Sverige och är från år 1746. I Åbotrakten inleddes traditionen i början av 1950-talet i Pargas. På Kimitoön väljer man två lucior. Lucia med följe uppträder i Kimito och Dragsfjärd. Folkhälsans lokalföreningar arrangerar omröstningarna.

För de praktiska arrangemangen finns en ”luciamamma”. Hon hjälper flickorna att hitta rätta kläder, sköter om att de blir fotograferade, vägleder dem i att uppträda, avtalar om luciaföljets besökstider och fungerar som kontaktperson till skolan. I Kimito fungerar för tredje året i följd Anne Lindroos som luciamamma. När hon gick i pension fick hon tid till frivilligarbete. Luciatraditionen är viktig för henne.

Lindroos är hemma i Hangö. Hon berättar att hon från liten har deltagit i luciafirandet. Hon har också många år besökt luciafesterna i Wrethalla med sina egna barn. För henne är Lucia med följe ljusbringare som ger hopp i den mörka nordiska vintern. Lindroos menar att luciabesöket är speciellt viktigt för äldre människor, särskilt för dem som sällan får besök.

Lindroos lär flickorna förhålla sig till uppdraget med respekt och med det allvar som hör till. Uppträdandena sköts med värdighet och på ett sätt som visar respekt. Lindroos beskriver ett besök i Almahemmet för ett par år sedan. Husets katt inspirerades av flickornas sång och ville sjunga med. Då kunde flickorna inte hålla sig för skratt.

I ÅR ÄR kandidaterna sju i Kimito och rösta kan man fr.o.m. söndag. Kandidaterna är fotograferade av Mathias Lönnström. Alla har en röst. Rösta kan man i S-market och K-supermarket. Också i år kröns Kimitos Lucia i kyrkan. Därifrån går kortegen till torget där byalaget ordnar program. För det musikaliska svarar Lina Källberg.

I år vållar coronan huvudbry och inom Folkhälsan funderar man mycket på hur man kan förverkliga luciabesöken tryggt genom att utnyttja olika tekniska lösningar.

DALSBRUKS och Dragsfjärds Folkhälsanföreningar turas om att ordna luciafestligheterna. I år är det Dragsfjärds tur. Viceordförande Nina Sjöblom berättar att föreningens styrelse gemensamt sköter om luciamammans uppgifter. Också i Dragsfjärd ansvarar Lina Källberg för inövandet av sångerna, en uppgift som i Dalsbruk har skötts av Jenni Engblom.

I år är kandidaterna två till antalet. Rösta kan man göra i Sale, Kompis, Kärra och Genböle (den renoverade butiken öppnas 12.11), K-market och Kasnäs bad. Dragsfjärds lucia kröns i Dragsfjärds kyrka.

När man röstar på sin kandidat kan man utöver röstsedeln lägga ett frivilligt bidrag i insamlingsbössan.

 

Teksti ja kuva: Jonna Lappalainen & Arkisto/Arkiiv, Översättning: Ingrid Sandman

Share this in: