Lokal1 kombinerar fastighetsaffärerna med konkurrensutsättning

Kristian Lindroos_Michael Nurmi_ablweb

Michael Nurmi & Kristian Lindroos

Lokal1.fi är en ny portal som har utvecklats på Kimitoön. Den ska svara på utmaningarna inom fastighetshandeln. Inom fastighetsförmedlingen och -försäljningen är det allt oftare fråga om värderingar. Då man köper bostad betonar den ena ekologi, den andra stadens pulserande liv. Lokal1 är lokal överallt och öppen för alla både privata och proffs.

- På portalen Lokal1 kan man berätta om sina egna känslor och på basen av dem söker portalen upp bostäder som motsvarar dem, säger experten på fastigheter, Kristian Lindroos.

Han arbetar som fastighetsförmedlare på Kimitoön och har kunnat följa med förändringarna i branschen. Utöver att Lokal1 beaktar kundens känslomässiga önskemål fungerar portalen med traditionella sökkriterier. Också dem har man förvisso utvecklat.

- Du kan på samma gång söka efter flera saker, exempelvis arbetsutrymmen och bostad. Portalen söker upp verksamhetsutrymmen med anknytning till bostad.

De mest traditionella sökkriterierna baserar sig på storlek och läge samt uppgifter om fastigheten. Av erfarenhet vet Lindroos att den perfekta bostaden sällan finns att erbjuda.

- Ofta vill folk ha små eller större förändringar i bostaden, säger Lindroos.

Lokal1 erbjuder enkla möjligheter att be om anbud för förändringsarbetena och konkurrensutsätta dem. Michael Nurmi, som svarar för marknadsföringen, berättar att man kan konkurrensutsätta förändringssarbetena för en fastighet man spekulerar på eller på en man redan har. Konkurrensutsättningen är alltså inte bunden till fastighetsförmedlingen.

- Man kan alltså också konkurrensutsätta renoveringar i det egna hemmet.

Efter att ha definierat objektet som ska renoveras söker Lokal1 lämpliga entreprenörer på området.

- Lokalkännedomen är viktig. När objektet eller åtminstone området är bekant för företagen är det lättare att räkna ut entreprenadpriset, säger Nurmi.

Lokal1 fungerar än så länge nationellt men avsikten är att utvidga portalen så den blir internationell.

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram