Lindan Group köper in sig i Seaside

20.2.2020 - Michael Nurmi

Michael-Nurmi_Kristian-Lindroos_IMG_9760_artikel

Michael Nurmi & Kristian Lindroos. Seaside flyttar in i Annonsbladets lokaler.

Lindan Group ökar sitt företagsinnehav genom att tillsammans med sina ägare köpa över hälften i Kristian Lindroos fastighetsförmedling Ab Seaside Oy LKV.

I Lindan-gruppen ingår sedan tidigare Förlags Ab Lindan Kustannus Oy, som ger ut Annonsbladet, City & Archipelago News och Sportpressen, samt en tredjedel av bokföringsbyrån Saldare

- DET KÄNNS bra att sälja Seaside till ett solvent, lokalt företag med nästan hundraåriga anor, säger Lindroos, vars fastighetsförmedling också har en tämligen lång historia, ca 40 år med verksamhet på Kimitoön med omnejd.

Skälet till att han redan rätt länge har sett sig om efter en köpare är, att han uppnår pensionsåldern om ett par år. Det blir en mjuklandning: Lindroos kommer fortsättningsvis att äga en tredjedel av bolaget, jobba kvar som vd för Seaside som flyttar in i Annonsbladets lokaler. Han kommer att bidra till att sätta in efterträdaren i arbetet. Seaside kommer efterhand att rekrytera en eller två personer.

Naturligtvis bör fastighetsförmedlare inneha också den formella kompetensen som branschen fordrar. Att Lindroos ursprungligen är lantmätare, har jobbat så länge, avlagt examina, t.ex. internationellt giltig Aka-värderarkompetens och att han känner Åbolands skärgård som sin egen ficka är ju självklart meriter.

Seaside står till tjänst med alla till branschen hörande verksamheter, värderingar, fastighetsjuridik m.m. men sysslar dessutom med uthyrning och inkvartering.

- Vi disponerar över 50-60 bäddplatser i allt från stugor till Dals Inn i Dalsbruk, berättar Lindroos.

Han har fingret på tidens puls och säger att både kunderna och han själv idag värderar tre saker: valfrihet, delningsekonomi och ekologi. Att också Lindans affärsstrategi går ut på att satsa på öns framtid och att gruppen är redo att utveckla även den lokala fastighets- och uthyrningsbranschen gör det attraktivt att sälja företaget till Lindan.

- Typiskt för både Lindans och mitt sätt att agera är att ligga i framkanten då det gäller att ta modern teknik i bruk, påpekar Lindroos också.

FÖR VD och chefredaktör Michael Nurmi, som också blir Seasides styrelseordförande, är det också en viktig sak att bevara och helst också öka antalet arbetsplatser, både inom Lindan Group och i Kimitoöns kommun. I nuläget sysselsätter Lindan fem personer på hel- och deltid och ett stort antal medhjälpare runtom i bygden. I.o.m. Seasideköpet blir det ju aktuellt med ett par till. Men kringeffekterna av fastighetsförsäljning, uthyrning och inkvartering kan bli betydligt större.

Lindroos påpekar att det verkligen inte är enbart strandfastigheter med egen väg som lockar. Också vanliga bostadshus går åt, inte minst för att de är påfallande förmånliga för dem som följer med priserna i huvudstadsregionen.

- Och andrabostäderna används faktiskt flitigt också under vinterhalvåret, åtminstone under helgerna! framhåller Lindroos.

På sikt kan det hända att ägarna rentav flyttar för gott till orten. Detta är ju vad också de kommunala beslutsfattarna nyss har lämnat in en motion om.

Företagets hemsida: www.seasidelkv.fi

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram