Lindan Group köper in sig i Seaside

[:sv]

Michael-Nurmi_Kristian-Lindroos_IMG_9760_artikel

Michael Nurmi & Kristian Lindroos. Seaside flyttar in i Annonsbladets lokaler.

Lindan Group ökar sitt företagsinnehav genom att tillsammans med sina ägare köpa över hälften i Kristian Lindroos fastighetsförmedling Ab Seaside Oy LKV.

I Lindan-gruppen ingår sedan tidigare Förlags Ab Lindan Kustannus Oy, som ger ut Annonsbladet, City & Archipelago News och Sportpressen, samt en tredjedel av bokföringsbyrån Saldare

– DET KÄNNS bra att sälja Seaside till ett solvent, lokalt företag med nästan hundraåriga anor, säger Lindroos, vars fastighetsförmedling också har en tämligen lång historia, ca 40 år med verksamhet på Kimitoön med omnejd.

Skälet till att han redan rätt länge har sett sig om efter en köpare är, att han uppnår pensionsåldern om ett par år. Det blir en mjuklandning: Lindroos kommer fortsättningsvis att äga en tredjedel av bolaget, jobba kvar som vd för Seaside som flyttar in i Annonsbladets lokaler. Han kommer att bidra till att sätta in efterträdaren i arbetet. Seaside kommer efterhand att rekrytera en eller två personer.

Naturligtvis bör fastighetsförmedlare inneha också den formella kompetensen som branschen fordrar. Att Lindroos ursprungligen är lantmätare, har jobbat så länge, avlagt examina, t.ex. internationellt giltig Aka-värderarkompetens och att han känner Åbolands skärgård som sin egen ficka är ju självklart meriter.

Seaside står till tjänst med alla till branschen hörande verksamheter, värderingar, fastighetsjuridik m.m. men sysslar dessutom med uthyrning och inkvartering.

– Vi disponerar över 50-60 bäddplatser i allt från stugor till Dals Inn i Dalsbruk, berättar Lindroos.

Han har fingret på tidens puls och säger att både kunderna och han själv idag värderar tre saker: valfrihet, delningsekonomi och ekologi. Att också Lindans affärsstrategi går ut på att satsa på öns framtid och att gruppen är redo att utveckla även den lokala fastighets- och uthyrningsbranschen gör det attraktivt att sälja företaget till Lindan.

– Typiskt för både Lindans och mitt sätt att agera är att ligga i framkanten då det gäller att ta modern teknik i bruk, påpekar Lindroos också.

FÖR VD och chefredaktör Michael Nurmi, som också blir Seasides styrelseordförande, är det också en viktig sak att bevara och helst också öka antalet arbetsplatser, både inom Lindan Group och i Kimitoöns kommun. I nuläget sysselsätter Lindan fem personer på hel- och deltid och ett stort antal medhjälpare runtom i bygden. I.o.m. Seasideköpet blir det ju aktuellt med ett par till. Men kringeffekterna av fastighetsförsäljning, uthyrning och inkvartering kan bli betydligt större.

Lindroos påpekar att det verkligen inte är enbart strandfastigheter med egen väg som lockar. Också vanliga bostadshus går åt, inte minst för att de är påfallande förmånliga för dem som följer med priserna i huvudstadsregionen.

– Och andrabostäderna används faktiskt flitigt också under vinterhalvåret, åtminstone under helgerna! framhåller Lindroos.

På sikt kan det hända att ägarna rentav flyttar för gott till orten. Detta är ju vad också de kommunala beslutsfattarna nyss har lämnat in en motion om.

Företagets hemsida: www.seasidelkv.fi

[:fi]
Michael-Nurmi_Kristian-Lindroos_IMG_9760_artikel

Michael Nurmi & Kristian Lindroos. Seaside muuttaa Ilmoituslehden tiloihin.

Lindan Group laajentaa yritysomistustaan ostamalla yhdessä omistajiensa kanssa yli puolet Kristian Lindroosin Ab Seaside Oy LKV -kiinteistönvälityksestä.

Lindan Groupiin kuuluvat ennestään Förlags Ab Lindan Kustannus Oy, joka julkaisee Ilmoituslehteä, City & Archipelago News:iä ja Sportpresseniä, sekä kolmasosan Saldare -tilitoimistosta.

– TUNTUU HYVÄLTÄ myydä Seaside vakavaraiselle, paikalliselle yritykselle, jolla on lähes satavuotias historia, sanoo Lindroos, jonka kiinteistönvälityskin on toiminut pitkään, nelisenkymmentä vuotta, Kemiönsaarella ja sen ympäristössä.

Syy, miksi Lindroos on jo pitkään etsinyt yritykselleen ostajaa, on että hän parin vuoden päästä saavuttaa eläkeiän. Näin mahdollistuu pehmeä lasku: Lindroos omistaa edelleen kolmasosan kiinteistönvälityksestä, toimii Seasiden toimitusjohtajana ja muuttaa Ilmoituslehden tiloihin, missä hän voi osallistua seuraajansa työhön perehdyttämiseen. Seaside tulee jatkossa rekrytoimaan yhden tai kaksi henkilöä.

Kiinteistönvälittäjällä kuuluu tietenkin olla alan vaatimat muodolliset pätevyydet. Lindroosilla on alun perin maanmittaajan pätevyys. Hän on toiminut kiinteistönvälittäjänä pitkään, suorittanut alan tutkintoja, esimerkiksi kansainvälisesti hyväksytyn Aka-arvioijan tutkinnon. Hän tuntee Turunmaan saariston joka niemenkärkeä myöten, mikä tietenkin on myös meriitti.

Seaside palvelee alalla kokonaisvaltaisesti, arvionnit, kiinteistöjuridiikka jne, sekä harjoittaa myös vuokrausta ja majoitusta.

– Meidän käytössämme on yli 50-60 vuodepaikkaa eri tiloissa mökeistä aina Taalintehtaan Dals Inn -majoitukseen, Lindroos kertoo.

Hän on ajan tasalla ja tietoinen asiakkaiden toivomuksista. Lindroosin mukaan sekä asiakkaat että hän itse arvostavat kolmea asiaa: valinnan vapautta, jakamistaloutta sekä ekologiaa.

Ostajana Lindan on hänelle mieluinen siksi, että senkin liiketoimintastrategia perustuu saaren tulevaisuuteen. Lindan Group haluaa kehittää paikallista kiinteistö- ja vuokrausalaa.

– Lisäksi meille on yhteistä se, että haluamme olla edelläkävijöitä uuden tekniikan hyödyntämisessä, Lindroos korostaa.

TOIMITUSJOHTAJA ja Ilmoituslehden päätoimittaja Michael Nurmelle, josta tulee Seasiden hallituksen puheenjohtaja, on myös tärkeää säilyttää ja mielellään myös lisätä työpaikkojen määrää, niin Lindan Groupissa kuin Kemiönsaaren kunnassa ylipäätään. Tällä hetkellä Lindan työllistää viitisen henkilöä päätoimisesti tai osa-aikaisesti sekä lisäksi melkoisen joukon avustajia ympäri Kemiönsaarta. Seaside- kaupan myötä syntyy todennäköisesti pari työpaikkaa lisää. Kiinteistönvälityksen, vuokrauksen ja majoituksen työllistävät kerrannaisvaikutukset voivat olla huomattavasti suuremmat.

Lindroos kertoo, että ostajat ovat kiinnostuneita myös tavallisista asuintaloista, joihin pääsee omalla autollaan, eivätkä pelkästään merenrantapaikoista. Tavalliset asuintalot ovat Kemiönsaarella tosi edullisia hinnaltaan pääkaupunkiseudun kiinteistöjen hintatasoon tottuneiden mielestä.

– Kakkosasunnot ovat nykyään ahkerassa käytössä talvikuukausienkin aikana, etenkin tietysti pyhien ja lomien aikana, Lindroos korostaa.

On mahdollista, että vapaa-ajan kiinteistöjen omistajat muuttavat tänne tulevaisuudessa kokopäiväisesti asumaan. Tästä asiasta kunnan päättäjätkin ovat äskettäin jättäneet aloitteen.

Yrityksen kotisivu: www.seasidelkv.fi

[:]