Kurs om spårning med hund

Karpela_artikel

Vuxeninstitutet arrangerar som bäst en Master Training-kurs för brukshundar för sådana som från förut har lite erfarenhet av att spåra med hjälp av luktsinnet. Djurskolaren Tanja Karpela berättar att man på kursen bekantar sig med grunderna till spårning och med hundarnas individuella utmaningar. Man förbättrar deras prestationer och tillförlitlighet.

Hur inleder man hundens spårningsskolning?

– Det är bra att börja med spårningsteknik och med att lära hunden att markera att den har hittat det den spårar. Man kan förvisso nog börja på andra sätt för det hänger alltid på samarbetet mellan hund och förare samt på vad ledaren önskar och strävar efter.

Passar spårning för alla raser eller är vissa bättre än andra?

– Man kan lära alla hundar spåra som en trevlig hobby men alla passar inte som brukshundar. En brukshund ska ha vissa egenskaper för att bli bra.

Hur lär man hunden att den inte ska äta svamparna?

– Man ska alltid lära hunden att den inte får röra objektet (den får exempelvis inte krafsa med tassen, slicka eller skuffa med nosen eller äta det). Den delen av skolningen förverkligas i samband med skolningen i att markera.

Vad är en bra belöning då den hittar rätt svamp?

– En bra belöning är något som hunden mest av allt vill ha. Det kan vara t.ex. en matbit eller att få leka med en leksak. En social belöning, alltså beröm, är alltid viktig men för de flesta hundar förslår det inte.

Hur visar hunden att den har hittat det den söker?

– Man väljer markeringssätt enligt det eftersökta objektet. Då man t.ex. söker svampar lönar det sig inte att lära hunden att ligga ner för då kan den lägga sig på svampen. Då är det bättre att lära den stå still och samtidigt stirra på svampen. Man lär alltså hunden ätt bete sig på ett visst sätt varmed den berättar för föraren att den har hittat objektet.

 

(artikeln fortsätter under annonsen)

kompass_40_2022

Är en viss sorts svampar lättare än andra?

– Allt som luktar kan man lära hunden att spåra med luktsinnet. Det torde inte vara så stor skillnad på olika svamparter. Svårt kan det vara om svamparna är giftiga. Det är synnerligen viktigt att skola hunden så, att den inte av misstag äter svamp.

Hur lång tid tar det för hunden att lära sig?

– Det är en viss skillnad på olika inlärningsförmågor. Somliga lär sig en sak snabbt och andra en annan sak. Viktigast är emellertid ledarens förmåga att lära ut. Alltså ledarens förmåga att belöna hunden vid rätt tillfälle, förmåga att upprätthålla en lämplig bekräftning, konsten att sätta rätt kriterier vid träningen, ledarens kroppsspråk och känsloläge, dennes motoriska skolningsförmåga, förmågan att förstå hundens svaga signalspråk, förmågan att skapa ett gott förhållande till hunden osv. Dessa förmågor lär man sig på kursen.

Behöver man tala om för hunden att man är i skogen för att hitta svamp eller söker den svamp alla gånger den är där?

– Om man har lärt den en viss sorts svamp bra och förmågan har upprätthållits flitigt markerar hunden alltid då den hittar svampen oavsett om man är på svampplockning eller annars bara i skogen.

Lönar det sig att lära hunden hitta en mobiltelefon? (Om den råkar tappas bort under en svamputfärd)

– Det är en nog så behändig och rolig förmåga. Det lönar sig i alla fall att tänka över vilken lukt det är värt att lära hunden (förarens egen lukt, mobilens lukt, helheten eller vad?)

Vilka svampar är det lättast att lära hunden? Starkt doftande eller?

– Jag har inte lagt märke till några skillnader i svårighet. Endast det, att somliga svampar är giftiga är något som man absolut ska beakta och lära hunden att den aldrig någonsin vidröra objektet t.ex. genom att äta/slicka på svampen.

Plockar du själv svamp med hund?

– Jag är inte så intresserad av svamp överhuvudtaget men jag jobbar dagligen med hundar som spårar minor, som kartlägger natur och upptäcker ohyra.

Det finns ännu lediga platser på kursen.

Text: Jaana Aartomaa/IS, Foto: Tanja Karpela

abl_prenumerera_6x185web

 

Beställ enkelt per e-post info@annonsbladet.fi