Kommunens rekrymässa den 31 januari

27.1.2022 - Michael Nurmi

rekrymessut_framsida

Rekrymässan ger företagen en möjlighet att informera om sin verksamhet och hitta lämpliga arbetstagare. För pandemins skull arrangeras mässan i år digitalt.

Företagsrådgivare Mats Nurmio berättar att man började planera mässan redan i fjol och då konstaterade, att den antagligen också i år måste arrangeras digitalt. Man hoppades att mässan kunde vara normal men omständigheterna gör att den blir digital också i år. Modellen är den samma som i fjol men förbättrad enligt den feedback man fick förra gången.

(artikeln fortsätter under annonsen)

kompass_254x140_abl_202204

Projektplanerare Minna Rehn har kontaktat de potentiella deltagarna och Mathias Lönnström har videofilmat företagen på plats. Knappt 30 företag deltar. Presentationerna publiceras på kommunens hemsida måndagen den 31 januari. Av presentationerna framgår antalet arbetsplatser samt företagens kontaktpersoner. De arbetssökande tar direktkontakt med företagen. Företagen får videomaterialet och kan använda det i marknadsföringssyfte.

Kommunen sysselsätter unga både direkt och med hjälp av sommarjobbssedlar.

Text: ABL, Översätning: Ingrid Sandman

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram