Kommunen effektiverar användningen av egna fastigheter

mats_johansson_artikel

Mats Johansson

Sedan år 2013 har Kimitoöns kommun hyrt in sig i Kemitrahuset i Kimito. Den externa hyran har varit 58 400 euro på årsbasis. Arrangemanget med att hyra externa utrymmen, medan kommunen har egna fastigheter som kunnat användas, har stött på viss kritik. I och med kommunens sparprogram Balans 2020, har man noggrant gått genom var kommunens olika avdelningar kan spara och nu vill man effektivera användningen av de egna fastigheterna och flyttar ut från Kemitrahuset. En del av personalen har flyttat tillbaka till kommunkansliet på andra sidan vägen och en del till DIT-center i Dalsbruk, där redan sysselsättningsenheten finns. I kommunkansliet har man behövt göra en del omändringsarbeten inför flytten medan man i DIT-center kommit undan med att fixa lås till en del dörrar. Sedan tidigare finns sysselsättningsenheten med ungdomsverkstaden i DIT-center.

(Artikeln fortsätter efter annonsen)

kompass_254x140_abl_202107

Bildningschef Mats Johansson berättar att halva personalen från bildningsavdelningen har stannat kvar i Kimito, medan den andra halvan flyttat till Dalsbruk. Man har bland annat valt arbetsställe enligt var de anställda bor. Fritidsenheten och utvecklingsavdelningen blir kvar i Kimito, men kommer även att ha några arbetspunkter i DIT-center, vilket gör att man kan arbeta mer flexibelt. Under coronapandemin har många anställda gjort distansarbete och gör det fortfarande. Inom kommunen tror man att distansarbete är något som kommit för att stanna och att man av den orsaken klarar sig med färre arbetspunkter än tidigare.

 

Text & foto: Maria Manelius / IS

 

DIT-center i Dalsbruk inhyser numera ungefär halva personalen från kommunens bildningsavdelning.

ditcenter