Kommunbarometern: Kimitoön ännu företagarvänligare än tidigare

2.6.2022 - annonsbladet

Kimitoöns kommun har på två år tagit ett stort kliv uppåt Finlands företagares kommunbarometer. Den är en enkät där man frågar hur företagarvänliga företagen anser att deras kommuner är.  För två år sedan placerade Kimitoöns kommun på fjortonde plats i landet. Nu har kommunen stigit till åttonde, vilket innebär att den ligger över landets medeltal. Också landskapet Egentliga Finland ligger högt och har stigit från sjätte till tredje plats efter ettan Sydösterbotten och tvåan Savolax.

Resultatet presenterades på måndagen före fullmäktiges möte. Hanna Munter, vd för Egentliga Finlands företagare, berättade om de många olika delarna i enkäten med diagram där svaren från företagen i det stora hela visar, att de känner sig tillfreds med kommunens åtgärder och inställning. Egentligen ansågs bara infrastrukturen, trafikförhållandena på Kimitoön vara sämre än medeltalet. Med datakommunikationen var företagarna däremot nöjda.

(artikeln fortsätter under annonsen)

2.6_kompass_254x140_HighRes

Enligt företagen är det viktigaste kommunens inställning till företagen, de tjänster den erbjuder dem och dess näringslivspolitik överhuvudtaget. Smidiga och snabba lovprocesser, främjande av nätverk och hjälp till nystartande företagare kunde vara bättre.

Ordförande för Kimitoöns företagare, Pirjo Stenman betonade att hon ser sig som en länk till kommunen. Öppenhet och samarbete är nyckelorden.

Viktigast i förhållandet mellan kommunen och företagarna är hur den beaktar företagarna i sitt beslutsfattande. Efter den stora omsorgsreformen handlar det om kommunens allmänna livskraft. För företagen är nog kunderna viktigare än kommunen, kommenterade ordföranden för näringslivsnämnden, Johan Fredriksson.

1_Hanna Munter_IMG_5701_artikel

2_Pirjo Stenman i bakgrunden Johan Fredriksson_IMG_5704_artikel

Hanna Munter beskrev noga vad de många stapel- och övriga diagrammen berättar. Pirjo Stenman representerade företagarna och Johan Fredriksson kommunen.

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram