Klart besked: håll hälsostationen i Dalsbruk öppen

[:sv]

fmge

Två förslag som båda var för en öppethållning av hälsostationen i Dalsbruk under sommaren ställdes mot varandra i fullmäktige. Förslaget som vann omröstningen höll en skarpare ton och krävde bland annat sjukskötarledd mottagning – till exempel genom köptjänster och öppethållning minst tre dagar i veckan under tiden 18.6–19.8.

Tomy Wass (VF), som lämnade in förslaget för VF:s, FS:s, Centerns, De Grönas och SDP:s del konstaterade att hälsostationen i Dalsbruk enligt fullmäktigeavtalet ska hållas öppet, men att viljeyttringen körts över av tjänstemännen.

– Det finns tjänstemän som bryr sig katten. Sådana borde fundera på om kommunen är deras rätta arbetsplats. Även de förtroendevalda som låter sig köras över borde likaså fundera på sin roll, sade han från talarstolen.

Gruppernas förslag vann omröstningen med 14–13. Det andra gruppförslaget var SFP:s. Förslaget gick ut på att tjänstemännen i brådskande ordning ser över alternativen till en sommarstängning.

I bägge förslagen gavs tjänstemännen i uppgift att till nästa omsorgsnämndsmöte i juni komma med lösningar som möjliggör en öppethållning.

OMSORGSCHEF Maria Wallin var efter mötet fundersam över de praktiska detaljerna.

– Vi söker och har sökt läkare och annan personal bland annat genom Kuntahankinnat, som har kontakt med tio bemanningsföretag inom branschen, men det är svårt att få personal till ön. Det är inte så att vi inget gör, det råder personalbrist.

ATT fullmäktige fick ta tag i frågan beror på att omsorgsavdelningen meddelat att dalsbruksstationen hålls stängd 18.6–19.8. Enligt omsorgsnämndens ordförande Niklas Guseff (sfp) ska omsorgens tjänstemän under våren ha ombetts ta frågan till politisk behandling i omsorgsnämnden, men att de vägrat göra det.

– Det är beklagligt att vi måste behandla ärendet i fullmäktige. Tjänstemännen har vägrat ta saken till behandling och därför är vi nu här. Jag tror att viljan att hitta särlösningar saknas. Nu hoppas jag att beslutet inte blir omöjligt att förverkliga för omsorgsavdelningen.

När sommarstängningen gavs kommunstyrelsen till kännedom meddelade styrelsen, på Ghita Edmarks (sfp) förslag, att en så lång stängning av stationen avviker från fullmäktiges tidigare linjedragning och att ärendet behöver prövas av fullmäktige.

systermia

Syster Mias tjänster möjlig särlösning?

Sjukskötaren och vårdföretagaren Mia Sandholm säger att till exempel hennes företag kan erbjuda de tjänster som behövs för att en sjukskötarledd mottagning ska kunna hållas öppen.

– Förutsatt att jag får den ansvarsläkare jag samarbetar med bakom mig går tjänsten enkelt att ordna. I praktiken kunde det betyda att jag har mottagning till exempel ett par dagar per vecka med blodprovstagning blodtrycksmätning, vaccinationer och motsvarande. Blodproven kan jag köra till hälsostationen i Kimito. Jag är öppen för olika förslag från kommunen.

Sandholm tillägger att hon i februari till kommunen lämnade in en lista på de tjänster hennes företag erbjuder.

– Jag skickade listan på begäran av kommundirektören och fullmäktigeordförande. I listan redogör jag för vilka tjänster mina företag, Syster Mia och Dahliahemmet, kan erbjuda kommunen i form av samarbete. Listan skickades förutom till kommundirektör Anneli Pahta och fullmäktigeordförande Veijo Lücke till omsorgsnämndens ordförande Niklas Guseff med avsikt att finnas som grund för ett eventuellt framtida samarbete. Något svar har jag dessvärre inte fått.

Text och foto: Sam Cygnel

[:fi]
fmge

Kunnanvaltuustossa esitettiin kaksi vaihtoehtoa, kumpikin Taalintehtaan terveysaseman pitämisestä auki kesällä. Äänestettäessä vahvempisävyinen voitti. Siinä muun muassa vaadittiin terveydenhoitajan johtamaa vastaanottoa, mikä mahdollistuisi esim. ostopalvelujen  myötä. Aseman kuuluisi ajalla 18.6-19.8. olla auki vähintään kolmena viikonpäivänä.

Tomy Wass (VL) esitti tämän oman puolueensa sekä Keskustan, Vihreitten ja SDP:n yhteisesesti kannattaman vaihtoehdon. Hän totesi, että valtuustosopimuksen mukaan terveysaseman pitäisi olla auki. Silti virkamiehet ovat toisin päättäneet.

– Kunnnassa on virkamiehiä, jotka eivät piittaa. Heidän kuuluisi miettiä, onko kunta oikea työpaikka heille. Myöskin luottamusmiehet, jotka suostuvat siihen, ettei heidän mielipteistään välitetä, kannattaisi pohtia rooliaan, Wass lausui.

Äänestettäessä yllämainitun ryhmän esitys voitti äänin 14-13. Toisen vaihtoehdon oli esittänyt RKP. Siinä esitettiin, että virkamiehet kiireesti tutkisivat päättämälleen sulkemiselle vaihtoehtoja.

Kummankin esityksen mukaan virkamiehille annettin tehtäväksi esittää aukipitämisen mahdollistamia vaihtoehtoja. Vaihtoehdot kuuluu esittää perusturvalautakunnan seuraavassa kokouksessa kesäkuussa.

PERUSTURVAPÄLLIKKÖ Maria Wallin suhtautui kokouksen jälkeen mietteliäästi käytännön järjestelyihin.

– Olemme hakeneet ja haemme lääkäreitä ja muuta henkilökuntaa muun muassa Kuntahankinnat -järjestön kautta. Sillä on yhteyksiä kymmeneen alan henkilöstöhankintayritykseen. Mutta saarelle on vaikea löytää henkilökuntaa. Emme ole toimettomina. Henkilökunnasta on kerta kaikkiaan puute.

VALTUUSTO puuttui asiaan sen vuoksi, että peruspalveluosasto on ilmoittanut Taalintehtaan aseman sulkemisesta 18.6.-19.8. Perusturvalautakunnan puheenjohtajan, Niklas Guseffin (RKP) mukaan lautakunta on kevään aikana pyytänyt virkamiehiä toimittamaan sulkemisasia lautakunnan käsiteltäväksi. Siihen virkamiehet eivät suostuneet.

– On valitettavaa, että joudumme käsittelemään asiaa kunnanvaltuustossa. Virkamiehet ovat kieltäytyneet käsittelemästä asiaa. Sen takia me nyt jouduimme tähän. Uskon, että kyse on tahdon puutteesta mitä erikoisratkaisuihin tulee. Nyt toivon, että perusturvaosasto pystyy toimimaan valtuustopäätöksemme mukaisesti.

Kunnanhallitukseen sulkemisasia oli tullut ilmoitusasian muodossa mikä tiesi, ettei asiaa voitu hallituksessa käsitellä. Hallituksen jäsen Ghita Edmark (RKP) oli tuolloin esittänyt, että näin pitkä sulkeminen poikkeaa valtuuston aiemmasta linjauksesta; asia kuuluisi siksi viedä valtuustoon.

Teksti & kuva: Sam Cygnel, Käännös: IS

systermia

Ratkaisuksi Syster Mia?

Sairaanhoitaja ja hoivayrittäjä Mia Sandholm kertoo, että hänen yrityksensä pystyisi tarjoamaan niitä palveluja, joita tarvitaan, jotta sairaanhoitajan johtama vastaanotto voitaisiin järjestää.

– Sillä edellytyksellä, että vastuulääkäri, jonka kanssa teen yteistyötä, suostuu siihen, kyseinen palvelu kyllä järjestyisi. Käytännössä tämä merkitsisi, että minulla olisi vastaanotto esim. parina päivänä viikossa. Verikokeet, verenpainemittaukset, rokotukset jne järjestyisivät. Verikokeet voisin kuljettaa Kemiön terveysasemalle. Suhtaudun myönteisesti, jos kunta esittää ehdotuksia. Sandholm lisää, että hän jo helmikuussa on toimittanut kunnalle listan yrityksensä tarjoamista palveluista.

– Toimitin listan kunnanjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä. Selvitin, mitä palveluita yritykseni, Syster Mia sekä Dahliakoti, voivat tarjota kunnan kanssa yhteistyössä. Lista toimitettiin kunnanjohtaja Anneli Pahtan ja valtuuston puheenjohtajan, Veijo Lücken lisäksi perusturvalautakunnan puheenjohtaja Niklas Guseffille. Tarkoituksena oli, että lista toimisi mahdollisen tulevan yhteistyön perustana. Vastausta en valitettavasti ole saanut.

[:]