Selvä viesti: Taalintehtaan terveysasema on pidettävä auki

fmge

Kunnanvaltuustossa esitettiin kaksi vaihtoehtoa, kumpikin Taalintehtaan terveysaseman pitämisestä auki kesällä. Äänestettäessä vahvempisävyinen voitti. Siinä muun muassa vaadittiin terveydenhoitajan johtamaa vastaanottoa, mikä mahdollistuisi esim. ostopalvelujen  myötä. Aseman kuuluisi ajalla 18.6-19.8. olla auki vähintään kolmena viikonpäivänä.

Tomy Wass (VL) esitti tämän oman puolueensa sekä Keskustan, Vihreitten ja SDP:n yhteisesesti kannattaman vaihtoehdon. Hän totesi, että valtuustosopimuksen mukaan terveysaseman pitäisi olla auki. Silti virkamiehet ovat toisin päättäneet.

– Kunnnassa on virkamiehiä, jotka eivät piittaa. Heidän kuuluisi miettiä, onko kunta oikea työpaikka heille. Myöskin luottamusmiehet, jotka suostuvat siihen, ettei heidän mielipteistään välitetä, kannattaisi pohtia rooliaan, Wass lausui.

Äänestettäessä yllämainitun ryhmän esitys voitti äänin 14-13. Toisen vaihtoehdon oli esittänyt RKP. Siinä esitettiin, että virkamiehet kiireesti tutkisivat päättämälleen sulkemiselle vaihtoehtoja.

Kummankin esityksen mukaan virkamiehille annettin tehtäväksi esittää aukipitämisen mahdollistamia vaihtoehtoja. Vaihtoehdot kuuluu esittää perusturvalautakunnan seuraavassa kokouksessa kesäkuussa.

PERUSTURVAPÄLLIKKÖ Maria Wallin suhtautui kokouksen jälkeen mietteliäästi käytännön järjestelyihin.

– Olemme hakeneet ja haemme lääkäreitä ja muuta henkilökuntaa muun muassa Kuntahankinnat -järjestön kautta. Sillä on yhteyksiä kymmeneen alan henkilöstöhankintayritykseen. Mutta saarelle on vaikea löytää henkilökuntaa. Emme ole toimettomina. Henkilökunnasta on kerta kaikkiaan puute.

VALTUUSTO puuttui asiaan sen vuoksi, että peruspalveluosasto on ilmoittanut Taalintehtaan aseman sulkemisesta 18.6.-19.8. Perusturvalautakunnan puheenjohtajan, Niklas Guseffin (RKP) mukaan lautakunta on kevään aikana pyytänyt virkamiehiä toimittamaan sulkemisasia lautakunnan käsiteltäväksi. Siihen virkamiehet eivät suostuneet.

– On valitettavaa, että joudumme käsittelemään asiaa kunnanvaltuustossa. Virkamiehet ovat kieltäytyneet käsittelemästä asiaa. Sen takia me nyt jouduimme tähän. Uskon, että kyse on tahdon puutteesta mitä erikoisratkaisuihin tulee. Nyt toivon, että perusturvaosasto pystyy toimimaan valtuustopäätöksemme mukaisesti.

Kunnanhallitukseen sulkemisasia oli tullut ilmoitusasian muodossa mikä tiesi, ettei asiaa voitu hallituksessa käsitellä. Hallituksen jäsen Ghita Edmark (RKP) oli tuolloin esittänyt, että näin pitkä sulkeminen poikkeaa valtuuston aiemmasta linjauksesta; asia kuuluisi siksi viedä valtuustoon.

Teksti & kuva: Sam Cygnel, Käännös: IS

systermia

Ratkaisuksi Syster Mia?

Sairaanhoitaja ja hoivayrittäjä Mia Sandholm kertoo, että hänen yrityksensä pystyisi tarjoamaan niitä palveluja, joita tarvitaan, jotta sairaanhoitajan johtama vastaanotto voitaisiin järjestää.

– Sillä edellytyksellä, että vastuulääkäri, jonka kanssa teen yteistyötä, suostuu siihen, kyseinen palvelu kyllä järjestyisi. Käytännössä tämä merkitsisi, että minulla olisi vastaanotto esim. parina päivänä viikossa. Verikokeet, verenpainemittaukset, rokotukset jne järjestyisivät. Verikokeet voisin kuljettaa Kemiön terveysasemalle. Suhtaudun myönteisesti, jos kunta esittää ehdotuksia. Sandholm lisää, että hän jo helmikuussa on toimittanut kunnalle listan yrityksensä tarjoamista palveluista.

– Toimitin listan kunnanjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä. Selvitin, mitä palveluita yritykseni, Syster Mia sekä Dahliakoti, voivat tarjota kunnan kanssa yhteistyössä. Lista toimitettiin kunnanjohtaja Anneli Pahtan ja valtuuston puheenjohtajan, Veijo Lücken lisäksi perusturvalautakunnan puheenjohtaja Niklas Guseffille. Tarkoituksena oli, että lista toimisi mahdollisen tulevan yhteistyön perustana. Vastausta en valitettavasti ole saanut.

Share this in: