Kimitoöns gymnasium förbereder sig för studentskrivningarna

Erika-Norren-och-Ben-Johansson_artikel

Erika Norrén och Ben Johansson.

För årets abiturienter närmar sig studentskrivningarna med stormsteg. Skrivningarna inleds enligt planerna den 16 mars med prov i ämnet modersmål. Som läget ser ut idag kommer skrivningarna kunna genomföras någorlunda normalt. För att det skall vara färre studerande på plats per skrivningsdag har det lagts till tre skrivningsdagar. Detta leder t.ex. till att lång och kort matematik nu skrivs på skilda dagar. Eftersom årets abiturienter i Kimitoöns Gymnasium endast är 17 stycken, plus några som kommer delta för att höja sina vitsord, blir skrivningsgrupperna automatiskt relativt små.

ÄVEN studierna har löpt ganska normalt under hösten och vintern i Kimitoöns Gymnasium. Man har endast haft dryga två veckor med distansstudier, resten av tiden har man kunnat ha närstudier. För abiturienterna är den sista närstudiedagen imorgon, fredagen den 5 februari. Erika Norrén som går sista året i gymnasiet säger att tiden i gymnasiet gått snabbt och det känns underligt att lektionerna tar slut. Samtidigt känns det bra att nu få läsa på riktigt och satsa tid på de ämnen som man ska skriva och som man vill studera i framtiden.

Under rådande corona-restriktioner har man inte kunnat samla alla studerande samtidigt eller kunnat ha något speciellt program utöver lektionerna. Detta betyder också att bänkskruddardagen, även känd som penkkis, inte kommer kunna ordnas. Evenemanget är uppskjutet på obestämd tid. Eftersom det är så svårt att veta hur läget utvecklas är det väldigt svårt att planera in något, berättar Ben Johansson som är rektor på gymnasiet. Även de gamlas dans och abi-lärar-middagen som brukar ordnas varje år är nu uppskjutna.

Enligt Norrén är det förstås väldigt synd att dessa evenemang inte kan ordnas, men det är så det är och ingen kan göra något åt det. Det hon mest vill är trots allt att skrivningarna går att genomföra. Hellre tar man det försiktigt nu så att skrivningarna kan bli av, säger hon.

(Artikeln fortsätter efter annonsen)

kompass_254x140_abl_202105

NORRÉN och de andra studerandena fick pröva på distansstudier under ett par veckor just innan och efter jullovet. Hon tyckte att även om distansstudierna hade ordnats bra var det inte lika lätt att få hjälp som under närstudierna. Då är det bara att räcka upp en hand och få hjälp. Johansson berättar i sin tur att under det senaste året har det varit lättare att få stödundervisning på gymnasiet. Staten har gett understöd för stödundervisning p.g.a. den speciella situation vi befinner oss i. Studerandena har alltså kunnat ta del av mera stödundervining även under närstudierna vilket är positivt.

Nu får vi bara hoppas att läget hålls stabilt och studentskrivningarna kan genomföras som planerat. Om det i någotskede under våren blir möjligt att ordna några andra evenemang är det förstås ett plus men skrivingarna är ändå det viktigaste för de studerande. Norén berättar att hon ännu inte är nervös inför skrivingarna och Johansson håller med om att det verkar vara så för de flesta i hennes årskurs. Vi önskar alla abiturienterna lycka till i årets skrivningar!

Text och foto: Anna Kevin/IS