Kimitoöns församling anpassar sig efter Corona-läget

Julia-Lundsten_artikel

Tf kyrkoherde Julia Lundstén vid Dragsfjärds kyrka.

I dessa annorlunda tider, har också församlingen fått förändra sin verksamhet och hitta nya modeller för att möta församlingsborna. Under hösten har man ändå inte behövt köra ner verksamheten lika mycket som på våren, då coronapandemin bröt ut och det rådde undantagstillstånd i landet. Alla större evenemang och konserter har nu avbokats för resten av året. Enligt kyrkolagen måste församlingar hålla minst en gudstjänst varje vecka och Kimitoöns församling har vidtagit åtgärder för att gudstjänster och förrättningar skall vara säkra att besöka. Varannan bänk i kyrkorna är i användning och man har räknat ut hur många personer som säkert kan vistas samtidigt i kyrkorna. Man rekommenderar besökare att hålla avstånd och bära ansiktsmask samt hålla en god handhygien. På detta vis kan tillställningar ordnas på ett säkert sätt. Man har också tagit beslut om att inte ordna högmässor, det vill säga gudstjänster med nattvard, under november och december. Tf kyrkoherde Julia Lundstén säger att man i församlingen hela tiden följer med läget och anpassar verksamheten därefter.

VERKSAMHETER SOM innebär större risker, som pensionärsgrupper och körer, har tagit paus. Matutdelningen fortsätter som förut på tisdagar i Dalsbruk och på fredagar i Kimito, där tillsammans med Adventskyrkan. Barngrupper och skriftskolor paussar nu även. I all verksamhet följs myndigheternas föreskrifter.

I våras började församlingen publicera olika andakter och musikuppträdanden på sin Facebooksida. Man startade också en egen Youtubekanal och innehållet fick ett väldigt gott mottagande. Många uppskattade att ta del av verksamheten hemma i den egna soffan. Nu har man gjort beslut på att igen börja producera mera digitalt material, så håll utkik på sociala medier. Församlingen har också ett instagramkonto. Information om församlingens kommande evenemang hittar man på hemsidan www.kimitoonsforsamling.fi, på Facebooksidan och i Annonsbladets kyrkruta.

LUNDSTÈN POÄNGTERAR att församlingen fortfarande är öppen och att man alltid kan ta kontakt med präster, diakoner och övriga anställda för samtal eller frågor via telefon eller e-mail.

Julen, som är en av de viktigaste kristna högtiderna, är på antågande och många funderar säkert om man kommer att ha möjlighet att besöka julkyrkan i år. Lundstén säger att det nog inte kommer att ordnas traditionella julkyrkor, men att man kommer att försöka ordna alternativa andakter utomhus under julen. I planerna finns också en julvandring för hela familjen. Man försöker göra det bästa av situationen.

- Det är tråkigt med pauser i verksamheten, men vi måste alla dra vårt strå till stacken, för att förhindra större spridning av viruset, säger Lundstén.

 

Text och foto: Maria Manelius Käännös: Ingrid Sandman

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram